พระพิฆเนศวร


พระพิฆเนศวร

เทพแห่งความสำเร็จ

พระพิฆเนศวร, พระพิฆเนศ, หรือ คณปติ และมีพระนามอื่นๆอีกมากมาย เป็นเทพเจ้าในศาสนาพราหม์หรือฮินดู เป็นเทพแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง เป็นเทพแห่งอุปสรรค์ทั้งปวง อาจบันดาลให้เกิดอุปสรรค์ หรือทำลายได้ หมายความว่าสามารถขจัดอุปสรรค์ต่างๆให้กับการกระทำที่ดีงาม และสร้างอุปสรรค์ขัดขวางการกระทำและความคิดที่ชั่วร้าย

กำเนิดพระพิฆเนศ

การกำเนิดพระพิฆเนศ มีหลายคัมภีร์ มีรายละเอียดแตกต่างกัน คัมภีร์ศิวะปุรณะกล่าวว่า พระนางปราวตีพระมเหสีของพระศิวะนำเหงื่อไครปั้นเป็นบุรุษรูปงาม ยืนเฝ้าทวารไม่ให้ใครเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต วันหนึ่งพระศิวะเสด็จมาหาพระนางปาราวตี พระพิฆเนศไม่ทราบว่าเป็นใคร จึงไม่อนุญาตให้เข้า พระศิวะโกรธพุ่งตรีศูลตัดเศียรพระพิฆเนศขาด จึงเกิดการต่อสู้กันใหญ่โตระหว่างเทพบุตรและเทพนารี ทำให้ฤษีนารทะต้องมาเจรจาสงบศึก พระนางบอกว่าจะสงบศึกได้ก็ต่อเมื่อลูกของพระนางพื้นขึ้นเท่านั้น พระศิวะจึงสั่งให้เทวดาไปเอาเศียรของสิ่งที่มีชีวิตสิ่งแรกที่พบเห็นมาต่อ เทวดาไปได้เศียรช้างงาหักข้างหนึ่ง เมื่อต่อและฟื้นขึ้นแล้ว ทราบว่าพระศิวะเป็นพระบิดา ก็ขอโทษที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ พระศิวะพอใจจึงประทานพรให้มีอำนาจเหนือเหล่ามหาเทพและภูติผีทั้งหลาย และแต่งตั้งให้เป็นคณปติ

ลักษณะของพระพิฆเนศ

มีร่างกายเป็นมนุษย์ อ้วน เตี้ย มีเศียรเป็นช้าง งาข้างหนึ่งหัก กายสีแดง ส่วนใหญ่จะอยู่ในอริยาบทนั่งหรือยืน มี 2 หรือ 4 กร พระหัตถ์หน้าขวาถืองาที่หัก พระหัตถ์หลังขวาถือตรี พระหัตถ์หน้าซ้ายถือขนม (ขนมโมทกะ ขนมต้ม) พระหัตถ์หลังซ้ายถือบ่วงบาศ มีหนูเป็นพาหนะ

พระพิฆเนศทรงเป็นสัญญลักษณ์แห่งความรู้และปัญญาอันยิ่งใหญ่ ร่างกายแต่ละส่วนแสดงความหมายเชิงปรัชญา ดังนี้
พระวรกายที่อ้วนพี หมายถึงความอุดมสมบูรณ์
พระเศียรเป็นช้าง หมายถึงผู้มีปัญญามาก
พระเนตร์ที่เล็กสามารถมองแยกแยะสิ่งผิดถูก
พระกรรณและงวงที่ใหญ่ หมายถึงสัมผัส พิจารณาที่ดีเลิศ
พาหนะ คือ หนู หมายถึง ความคิดที่พุ่งพล่านรวดเร็ว
เหมือนใจมนุษย์ที่พุ่งพล่านรวดเร็ว ดังนั้นมนุษย์จึงต้องมีปัญญากำกับ ควบคุมใจให้คิดและทำแต่สิ่งที่ดีงาม

การบูชาพระพิฆเนศ

นิยมบูชาวันแรม 4 ค่ำ ของทุกเดือน โดยเฉพาะเดือน 10 ถือว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติ ของที่บูชาประกอบด้วย ดอกไม้แดงเหลือง มะพร้าวห่อด้วยผ้าแดง ผลไม้ประกอบด้วย กล้วย อ้อย ข้าวตอก หญ้าแพรก ขนมโมทกะ

มนตร์บูชา

มนตร์บูชาที่สำคัญและนิยมได้แก่
“โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ”

พระพิฆเนศวร
เทพแห่งความสำเร็จ

“ ผู้ใดต้องการความสำเร็จให้บูชาพระพิฆเนศ”

“ผู้ใดต้องการพ้นจากความขัดข้องทั้งปวง ให้บูชาพระพิฆเนศ”

“ไม่ว่าจะกระทำการสิ่งใดหรือทำพิธีบูชาใดๆ ให้บูชาพระพิฆเนศก่อนทำการทั้งปวง”

ภาพ / Museum Shop bangkok

สนใจเช่าไว้บูชา ติดต่อที่ โทร 0817017374


Comments are closed.