Dr. Annette Iggluden

kanes

จิปาถะ
Dr. Annette Iggluden

ศิลปินหญิงท่านหนึ่งที่ ผศ.ดร.คเณศ ศีลสัตย์ กล่าวถึงในโพสต์ เลยลองค้นหาดู ได้ความว่า
ชื่อ ดร. แอนเน็ตต์ Iggluden เกิดที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1942 และย้ายมาอยู่ที่ประเทศ Australia ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เมื่อปี ค.ศ. 1949
ดร. แอนเน็ตต์ จบปริญญาตรีทาง Fine Arts ที่ Victorian College of the Arts, Melbourne ในปี ค.ศ.1987
จบ จบปริญญาโท Commenced M.A by research in Contemporary Arts, Deakin University ในปี 1998
จบ PhD in Visual Arts, Deakin University, Melbourne ใน ปี ค.ศ. 2002 ปัจจุบันเธออายุ 73 ปี มีผลงานแสดงทั้งที่เป็นกลุ่มและแสดงเดี่ยวเป็นจำนวนมาก เช่น งานแสดงกลุ่ม เคยจัดแสดงที่ Melbourne Art Fair 10 Royal Exhibition Building, Melbourne เมื่อปี 1912 และงานแสดงเดี่ยว Prints and Works on Paper Scuola Internazionale di Grafica, Venice, Italy เมื่อปี 1913 ฯลฯ

สำหรับภาพผลงานของเธอที่ผมนำมาให้ดูนี้ ชื่อภาพ House and Home IV 2014 acrylic and ink on canvas 51.5 x 61cm แสดงที่ Watters Gallery เลขที่ 109 Riley Street East Sydney New South Wales 2010 Australia เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2015 ซึ่งเพิ่งผ่านไปเมื่อเร็วๆนี่เอง

สำหรับงานชุดนี้ ดร. แอนเน็ตต์ กล่าวว่า เธอได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของสภาพสังคมทั้งในอดีตและปัจจุบัน และนำมาผสมผสานกับประสบการณ์ทางสังคมของเธอเอง
ผลงานของเธอเกิดจากการศึกษา ค้นคว้าหา ความสัมพันธ์ของความเงียบ ถ้อยคำ และภาพ (Silence Words and Images)
กระบวนการสร้างสรรค์ เธอจะค้นหาถ้อยคำที่เป็นลายลักษณ์อักษรของเรื่องราวและความหมายในรูปแบบต่างๆ นำมาสร้างสรรค์ในลักษณะของการวาดเส้นทางศิลปะ
ความหมายของเรื่องราวถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นภาพที่มีความแตกต่างกันของเนื้อหา ในลักษณะการแสดงตัวตนของภาษา

ก็ดูผลงานของเธอเอาเองเถอะครับว่า เธอสามารถสร้างสร้างผลงานได้ตามที่เธอคิดหรือไม่อย่างไร
…..

 

Comments are closed.