เรื่องสั้น หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน วิญญาณร้ายเข้าสิง

awas
จิปาถะ
เรื่องสั้น หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน วิญญาณร้ายเข้าสิง
93
“จากข้อมูลที่ผมค้นมานะครับ อาจารย์…
ความเชื่อเกี่ยวกับโลกหน้า มีปรากฏในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เช่น ปฐมสมโพธิกถา หรือ พุทธประวัติ ตอนพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หรือ ไตรตรึงษ์ ในพระพุทธประวัติฝ่ายมหายานกล่าวว่า “เมื่อพระพุทธเจ้ายังพวกเดียรถีย์ให้พ่ายแพ้ไปแล้ว เสด็จไปสู่ไตรตรึงษ์สวรรค์ (ราชบัณฑิตสภา:109)
และ เรื่องพระมาลัย ซึ่งเป็นเรื่องที่พระภิกษุชาวสิงหลหรือ ประเทศศรีลังกา แต่งขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 900 กล่าวถึง พระอรหันต์นามว่าพระมาลัยเทวะเถระ มากด้วยศีล สมาธิ ปัญญา จิตสงบจากกิเลสได้เสด็จไปเยี่ยมเมืองนรก ได้เทศนาโปรดสัตว์นรกเหล่านั้น เมื่อเสด็จกลับพวกสัตว์นรกเหล่านั้นก็ได้ฝากฝังให้ไปบอกญาติโยมให้ช่วยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วย เพราะลำบากกันเหลือเกิน นอกจากนั้นยังได้เสด็จไปยังแดนสวรรค์ นมัสการพระเจดีย์จุฬามณี ฟังพระอินทร์พรรณนาถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์” จานจิน ยกข้อมูลทางวรรณกรรมมาอ้าง
94
เมื่อจานจินอธิบายจบ ถากถางได้เสริมขึ้นว่า “พระภิกษุจี้กงก็ไปเยี่ยมเมืองนรกมาเช่นกัน” ถากถางเล่าว่า
“ท่านเง็กเซียนฮ่องเต้ เทพเจ้าสูงสุดของจีน ได้มีพระบรมราชโองการให้พระอรหันต์จี้กง นำนายซิวเซิง ผู้มีปฏิธานเมตตาธรรม ได้เปิดเผยรูปโฉมอันแท้จริงของนรกอเวจี การเดินทางไปนี้ ใช้วิธีประทับทรง และบันทึกเป็นหนังสือชื่อ “ท่องอเวจี”
นอกจากนั้นยังมี โรเบิร์ต ฮิวห์ เบ็นสัน นักบวช ซึ่งตายจากโลกนี้ไปแล้ว ไปอยู่ในโลกทิพย์ และได้ติดต่อกับนาย แอนโธนี บอร์เจีย เล่าถึงสิ่งต่างๆที่ท่านพบเห็น และนาย บอร์เจียได้บันทึกไว้ ในหนังสือชื่อว่า Life in the World Unseen.มีชื่อในภาษาไทยว่า “สวรรค์มีจริง เรื่องจริงจากคนตายเล่าสู่คนเป็น”
95
ถากถางยังโม้ต่อไปอีกว่า “ท่านพญายมเคยพานางแต้มไปเมืองนรกเหมือนกัน เพราะต้องการลดประชากรของเมืองนรก ที่มีจำนวนมากขึ้นทุกวัน โดยให้เหตุผลว่า การที่คนดีไปเห็นนรกและนำมาเล่าให้ฟังในวัด ซึ่งเป็นสังคมของคนดี คนชั่ว ห่างวัด เลยไม่ได้ฟัง ท่านพญายมจึงพาคนชั่วไป เพื่อกลับมาจะได้บอกคนชั่วไ ด้ เพราะอยู่ในสังคมเดียวกัน แต่นางแต้มอยู่ไม่ได้ พวกสัตว์นรกประท้วงขับไล่ให้กลับมาเสียก่อน..
“ฮ่า ฮ่า ฮ่า สมน้ำหน้ามัน”
เมื่อถากถางเล่าจบ ก็หัวเราะเอิกอ๊ากเรื่องที่ตัวเองเล่าท้องคับท้องแข็ง ขำตัวเองเกินจริง
ทำให้ผมและจานจินพลอยหัวเราะตามถากถางไปด้วย
…….
ยังมีต่อ
ณรงค์ เสรีจินตกุล.(2545). ท่องอเวจี.พิมพ์ครั้งที่ 5 ม.ป.พ,
บอร์เจีย .แอนโธนี.(2554).ศิริ มพุทธศุกร์ แปล.สวรรค์มีจริง เรื่องจริงจากคนตายเล่าสู่คนเป็น.กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์อัมรินทร์ธรรมะ.
ราชบัณฑิตสภา.(2507) พุทธประวัติฝ่ายมหายานในธิเบต เรียงตามฉบับของ W.Woodville Rockhill.กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา.

Comments are closed.