my dot

จิปาถะ
เรื่องสั้น หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน “ไอ้จุด”
……
“ช่วงนี้เป็นวันครู อ่านคำอวยพรครูกันไม่หวาดไม่ไหว อาจารย์เล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับครูให้ฟังสักเรื่องซิครับ”
“ได้ ถากถาง”
วันหนึ่ง ขณะที่ครูเหลียงซึ่งเป็นลูกศิษย์ผมตั้งแต่อยู่มัธยมนั่งคุยกันอยู่กับครูดำในสโมสรฯ
เมื่อครูดำเห็นผมกำลังเดินจะเข้าไปในสโมสรฯ
ครูดำร้องบอกครูเหลียงว่า “ไอ้จุด” มาแล้ว
ครูเหลียงรู้สึกไม่พอใจ และต่อว่าครูดำ “มึงเรียกครูกูว่า “ไอ้” ต่อหน้ากูได้อย่างไร”
ครูดำโต้ตอบว่า “ทำไมกูจะเรียกไม่ได้ เพราะแกเป็นเพื่อนกู”
“งั้นก็ได้ แต่มึงต้องอย่าหันหน้ามาทางกู”
“ก็ได้ ต่อหน้ามึงกูจะเรียกแกว่า “ครูจุด”
………..

Comments are closed.