เรื่องสั้น หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน เผาหุ่น 12

japans

จิปาถะ
เรื่องสั้น หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน เผาหุ่น 12
31
“ใครๆก็พูดกันว่า สมัยนางแต้มนี้ เป็นสมัยหรือยุคที่เสื่อมทรามที่สุด เหมือนลูกเต๋าด้าน “กลิ” ที่มีเพียงแต้มเดียว มันหมายความว่าอย่างไรครับ อาจารย์”
“อันนี้เป็นความเชื่อของฮินดู ที่ว่า ตั้งแต่โลกเริ่มต้นจนประลัยไปรอบหนึ่งหรือ หนึ่งกัปนั้น เริ่มจากช่วงที่มนุษย์มีศีลธรรมมีมีร่างกายสมบูรณ์งดงาม และต่อมาก็เสื่อมทรามลง และช่วงเวลาของยุคก็สั้นลงเรื่อยๆ แบ่งคร่าวๆเป็น 4 ยุค คือ
1. กฤตยุค คือโลกที่พระพรหมสร้างเสร็จแล้ว มีความดีความงามสมบูรณ์ เป็นยุคดีเลิศ ดังลูกเต๋าด้าน “กฤต” ที่มี 4 แต้ม เป็นยุคดีเลิศ 1,728,000 ปี
2. เตรตายุค ยุคที่ความดีงามถดถอยลง ดังลูกเต๋าด้าน “เตรตา” ที่มี 3 แต้ม ยังเป็นยุคที่ดี 1,296,000 ปี
3. ทวาปรยุค ยุคที่ความดีความงามเสื่อมลงไปอีก เป็นยุคที่พอทรงตัวอยู่ได้ ดังลูกเต๋า “ทวาปร” ที่มี 2 แต้ม เป็นยุคที่มีความดีพอทรงตัวอยู่ได้ 864,000 ปี
4. กลียุค ยุคที่เสื่อมทรามถึงที่สุด เป็นยุคแห่งความเลวร้าย ดังลูกเต๋า “กลิ” ที่มีเพียงแต้มเดียว เป็นยุคแห่งความเลวร้าย 432,000 ปี ”(ป.อ.ปยุตโต.2551 : 12)
32
“เข้าใจแล้วครับ อาจารย์ ที่เขาตัดเกรดเป็น 4 เกรด ก็น่ามาจากเรื่องนี้”
“อย่าคิดง่ายๆเช่นนั้น เธอ ต้องหาข้อมูลมาสนับสนุน”
“ครับ…ที่นี้สาเหตุที่นางแต้มพยายามทำ”แต้ม” เป็นการใหญ่ โดยหวังว่าจะได้ “กฤต” คือได้ 4 แต้ม แต่ทำไปทำมากลับเลวลงเรื่อยๆ จนเดี๋ยวนี้เหลือเพียงแต้มเดียว คือ “กลิ” เท่านั้น”
“ถูกต้อง อันนี้มีข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนอยู่แล้ว”
“สมน้ำหน้ากะลาหัวเจาะ” ถากถางหัวเราะเอิ้กอ้าก
“นี่จะตกต่ำลงไปถึงศูนย์แต้มไหมนี่”
“ไม่หรอก เพราะลูกเต๋าไม่มีด้าน ศูนย์แต้ม”
“เอ๊ะ อาจารย์ ลูกเต๋าทำไมไม่มี 6 ด้านละ ทำไมมีแค่ 4 ด้าน”
“ใครว่าละ ลูกเต๋าก็ต้องมี 6 ด้าน ถ้าไม่มีหกด้านก็ไม่เรียกลูกเต๋าซิ แต่เขาเอามาเปรียบเทียบเพียง 4 ด้านเท่านั้น”
“อ๋อ ! อย่างนี้นี่เอง”
“แล้วทำไมต้องเปรียบเทียบกับลูกเต๋าด้วยครับ”
“นั่นนะซิ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน”
…………
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).2551.พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์.พิมพ์ครั้งที่ 12.กรุงเทพฯ.
โรงพิมพ์มหาจุฬาลวกรณราชวิทยาลัย.

Comments are closed.