เรื่องสั้น ซีซั่น 1 อย่าเอาไว้ ตอน 2 (รวมความเห็น)

วันเสาร์ที่ 9  เมษายน 2565

เรื่องสั้น ซีซั่น 1 อย่าเอาไว้ ตอน 2 (รวมความเห็น)

9

1.ความเห็นเรื่องวาระ ผศ.ดร.La Ph บอกว่า จิปาถะวันนี้ ได้อธิบายเรื่องวาระได้ชัดเจนมากค่ะ ซึ่งทุกวาระจะต้องสิ้นสุดและเป็นไปตามกฎแห่งกรรม “กรรมคือการกระทำ เราต้องเชื่อในกฎแห่งการกระทำนั้น กฎแห่งการกระทำก็คือกฎแห่งธรรมชาตินั่นเอง แต่ผ่านไปในรูปแบบของการกระทำ เพราะความที่สิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เราต้องระมัดระวังเหตุของเราในทุก ๆ การกระทำด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม เพื่อที่จะได้รับผลคือความไม่ทุกข์ ท่านจะต้องมีความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ในการกระทำทุกๆการกระทำ ในเหตุแห่งการกระทำนั้นที่จะบอกว่าทำเหตุอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้น ถ้าเพื่อท่านต้องการที่จะใช้ชีวิตของท่านอย่างคนที่ไม่ทุกข์ ท่านก็อย่าทำเหตุแห่งความทุกข์ขึ้น เราสามารถที่จะใช้กฎแห่งกรรมนี้ทำให้คนในแผ่นดินหยุดทำความชั่ว แล้วทำสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้น เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อให้เราได้รับผลแห่งศานติในสังคมเราอย่างทั่วถึง” (ขอบคุณข้อมูลจากเสถียรธรรมสถาน)…เชื่อว่าทั้งนางแต้มและคุณปรสิตคงมีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรม (ถ้านับถือศาสนา) ดังนั้นจึงควรละ เลิก ลดการทำเหตุแห่งทุกข์ให้กับตนเอง ครอบครัว และบุคคลอื่นเสียทีเถิด”

2.ความเห็นเรื่อง กรรมการสอบสวนวินัยฯ ติดโควิด ผศ.ดร.ชลิดา บอกว่า “พอกรรมการติดโควิด คนเชียร์ดีใจต้องเลื่อน ออกไปแบบไม่มีกำหนด เหมือนคนที่เชียร์วิล สมิทที่ตบหน้า โจ๊กตลกที่เล่นกับอาการป่วย ของภรรยาเขาที่ผมร่วงจนต้องโกนผมออกหมดในงานแจกรางวัลออสการ์ปีนี้นะ แต่เราก็เชียร์ วิลสมิท ถึงจะคิด แบบดาร์คก็เถอะ อย่าโลกสวยเหมือนไอ้ตลก ผู้นำยูเครน เพราะคนทั้งโลกไม่ตลกด้วย ถ้าจะบอกว่า #ถ้า ถ้านะกรรมการติดโควิดหมดทั้งคณะ คงต้องเลื่อนไปชาติหน้ากระมังโหะโหะโหะ”

3 .ความเห็นเรื่องสภาห้าเหว ผศ.ดร.La Ph “ชื่อก็บอกแล้วว่า เป็น “สภาฯเกาหน้าและเกาหลัง” ดังนั้นทุกคนจึงมาเพื่อพิทักษ์รักษาและเชิดชูอธิการบดีของพวกตนให้อยู่ยงคงกระพันที่สุด เพื่อพวกตนจะได้สิงสถิตย์และรับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ยาวนานที่สุดเช่นกัน ทั้งนี้เพราะบุคคลเหล่านั้นได้เป็นคณะกรรมการสภาฯจากการเลือกของอธิการบดี ไม่ได้มาจากเสียงของประชาคมส่วนใหญ่

…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *