ฝันที่เป็นจริง

naroks

จิปาถะ
ฝันที่เป็นจริง
1
“บทเพลงของดวงวิญญาณ”
ฝันปรารถนาที่สร้างรอยยิ้มและความรู้สึกอิ่มเอิบใจให้แก่ฉันเมื่อตื่น
มันเป็นความฝันอันบรรเจิด ที่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ฉันต้องการ
ฉันฝันว่า ได้ร้องบอกพวกพ้องให้อยู่ ณ อาศรมแห่งนี้ อย่าหนีหายไปไหน เพราะมันเป็นบ้านของท่าน
จงหลอมรวมดวงวิญญาณของพวกท่านให้เป็นหนึ่งเดียวดั่งภูผาสูงชันและแข็งแกร่ง
จารึกด้วยอักษรขอมโบราณอันเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ ประจานความชั่วช้าสามานย์และโหดร้ายของเธอ
พร้อมคำสาปแช่งที่จะผลิดอกออกผลไปชั่วนาตาปีเป็นนิรันดร์
2
ความฝันเป็นความงดงามของดวงวิญญาณที่เดินทางท่องเที่ยวไปในยามหลับ
ปลดปล่อยความรู้สึกต่างๆเป็นอิสระเพียงลำพังและเป็นส่วนตัว
ในโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลไร้ขอบเขตจำกัดเกินกว่าที่จะจินตนาการได้
การฝันอนุญาตให้ฉันทำอะไรแบบบ้าบอคอแตกได้โดยไม่ต้องเกรงใจใคร
3
ความฝันนั้นมีหลากหลาย ทั้งดำมือและสดใส หน้ากลัวและสนุกสนาน
บางครั้งฉันรู้สึกโมโหตัวเองที่กำลังฝันถึงสิ่งที่งดงามแต่สะดุ้งตื่นเสียก่อน
แต่บางครั้งก็โล่งอกที่สะดุ้งตื่นจากอันตรายที่กำลังจวนตัวจากฝันร้าย
แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าความฝันนั้นจะดำมืดหรือสว่างสดใส
ฉันชอบการผจญภัยยามหลับของฉันจริงๆ
4
ตามปกติฉันจะฝันไม่ค่อยปะติดปะต่อกัน มันจึงบอกอะไรฉันได้ไม่มากนัก
แต่ฉันก็พยายามค้นหาความหมายให้ได้ว่ามันหมายถึงอะไร
เป็นความฝันประเภทไหน มันอาจเป็นฝันปรารถนา ฝันเป็นลาง
ฝันปลดปล่อย หรือฝันที่เป็นสัญญาณเตือนภัย
สำหรับฉัน ความฝันมีความหมายยิ่งใหญ่
แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าฉันจะค้นหาความหมายที่แท้จริงของมันได้หรือไม่
“บทเพลงของดวงวิญญาณ” เป็นความฝันปรารถนาแรกของฉัน
ที่ปะติดปะต่อกันชัดเจนแจ่มแจ้งจนไม่ต้องอาศัยการตีความใดๆ
เพราะมันคือ “ความฝันที่เป็นจริง”
……..
ซิลเวีย บราวน์ (2546:19) เพ็ญนภา แสงดารา แปลจาก Book of Dreams . ความฝัน มหัศจรรย์แห่งการนอนหลับ.
กรุงเทพฯ : โฟเอมา บุคส์.
วิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง. (2541). ความฝัน. (8). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ สร้างสรรค์บุ๊คส์.

Comments are closed.