ผีใส่ชุดอะไร

gothss

จิปาถะ
ผีใส่ชุดอะไร
1
อาจารย์ที่ผมเคารพ ท่านสงสัยว่า “เวลาผีมาปรากฏให้คนเห็นทำไมมีเสื้อผ้าสวมมาด้วย ใครเป็นคนเลือกชุดให้ใส่”
ผมเองไม่เคยเห็นผี จึงไม่รู้และไม่สงสัย แต่เมื่อมีข้อสงสัยก็อยากจะหาคำตอบให้ได้ จึงลองค้นดู ก็พบว่า
วิธีที่จะตอบให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้มา จะต้องทำความเข้าใจไว้เป็นเบื้องต้นก่อนว่า เรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของจิตใจ จะพิสูจน์กันให้เห็นจะจะชัดเจนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ และจะนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ก็ไม่ได้เช่นกัน ทั้งนี้เพราะเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายและประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับเรื่องวัตถุเท่านั้น
2
เรื่องของจิตใจ คนบางคนมีความเชื่อเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว แค่บอกก็เชื่อ ไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์อะไร แต่คนบางคนทำอย่างไรก็ไม่เชื่อ ถึงแม้จะพิสูจน์อย่างไรก็จะไม่เชื่ออยู่ดี ส่วนคนที่มีความซื่อสัตย์พอสมควร จะพิจารณาเรื่องเหล่านี้ด้วยเหตุและผล อาจทำให้กระจ่างได้บ้างหรือไม่ก็มืดทึบไปเลย อันนี้ก็สุดแท้แต่ ต่อไปนี้เป็นคำตอบของข้อสงสัยที่ว่า “เวลาผีมาปรากฏให้คนเห็นทำไมมีเสื้อผ้าสวมมาด้วย ใครเป็นคนเลือกชุดให้ใส่”
3
“ถ้าเราเชื่อเรื่องผีหลอก คือเรื่องที่ผู้ตายแล้วมาแสดงตนให้คนเห็นเป็นตัวคน เราพึงทราบว่านั่นคือกายทิพย์ ที่วิญญาณใช้ครองในเมื่อสังขารร่างแตกดับไปแล้ว”(วิจิตรวาทการ.2553:90) ถ้าเชื่อตามนี้ก็ต้องยอมรับว่าผีกับกายทิพย์คือสิ่งเดียวกัน
และก็ต้องเชื่อต่อไปด้วยว่า กายทิพย์ที่วิญญาณใช้ครองสามารถออกจากกายเนื้อได้ คือ 1) กายทิพย์ออกจากกายเนื้อในขณะที่นอนหลับ โดยมีสายใยแห่งชีวิตเกี่ยวโยงอยู่ สามารถไปไหนมาไหนและกลับได้โดยทันที่ เรียกกันว่า “ความฝัน” และ 2) กายทิพย์ที่วิญญาณใช้ครองออกจากกายเนื้อเมื่อถึงเวลาที่กายเนื้อแตกสลาย สายใยนั้นก็จะหลุดออกจากกายเนื้อ คราวนี้ไปแล้วไปเลยไม่กลับมาอีก เรียกกันว่า “ความตาย”
4
ต่อไปนี้เป็นบันทึกของ มร.แอนโธนี บอร์เจีย ซึ่งอ้างว่าได้ติดต่อกับ วิญญาณของโรเบิร์ต ฮิวห์ เบ็นสัน ซึ่งท่านเป็นพระตำแหน่ง อาร์บิชอป และได้มรณภาพไปแล้ว ท่านมาหา บอร์เจีย และเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ของความตายให้ฟัง ความตอนหนึ่งว่า “ขณะนี้ข้าพเจ้ารู้แน่แล้วว่าข้าพเจ้ากำลังจะตาย และรู้สึกกระตือรือร้นอยากจะตายเสียเร็วๆ ในระหว่างนี้ข้าพเจ้าไม่มีความรู้สึกกลัว สงสัยหรือเสียใจอย่างใดเลยในการที่จะต้องจากโลกนี้ไป คงต้องการอยู่อย่างเดียว คืออยากไปให้พ้นๆเท่านั้น
ทันใดนั้นเองข้าพเจ้าก็เกิดความรู้สึกอยากจะลุกขึ้นอย่างรุนแรงและรู้สึกว่าตนเองกำลังลุกขึ้นจริงๆ แต่ในขณะเดียวกันผู้ที่ได้เฝ้าดูอาการอยู่โดยรอบนั้นหาได้เห็นไม่ว่าข้าพเจ้ากำลังลุกขึ้น เพราะเขาเหล่านั้นมิได้เข้ามาช่วยประคองข้าพเจ้าหรือห้ามปรามมิให้ลุกขึ้นแต่อย่างใดเลย
บัดนี้เมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้ลุกขึ้นแล้วจึงได้หันไปมองดูรอบๆก็ได้เห็นร่างอันปราศจากชีวิตของข้าพเจ้านอนทอดอยู่บนเตียง แต่ตัวข้าพเจ้าเองซึ่งเป็นตัวที่แท้จริงยังคงมีชีวิตและรู้สึกสบายดี”(บอร์เจีย.2554 :7-8)
5
เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ท่าน อาร์บิชอป เล่าว่า “ ข้าพเจ้ามองดูตัวเอง โดยอยากจะทราบว่าข้าพเจ้าสวมเสื้อผ้าอยู่หรือไม่ และรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่เห็นว่าตนเองสวมเสื้อผ้าชุดเดิมนั่นเอง”(บอร์เจีย.2554:8)
ขณะนั้น ท่าน อาร์บิชอป ได้มาอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า “โลกทิพย์” และท่านได้พบกับเพื่อนของท่านคือ เอ็ดวิน ซึ่งตายไปก่อนหน้านั้นประมาณ 2-3 ปี และท่าน อาร์บิชอป สังเกตเห็นว่า “เอ็ดวิน นุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าแบบเดียวกับท่าน”(บอร์เจีย.2554: 9) ส่วนคนอื่นๆ ในโลกทิพย์นี้ ส่วนมากมิได้สวมเสื้อผ้าชนิดที่เรานุ่งห่มอยู่ในโลกมนุษย์ แต่สวมใส่เสื้อผ้าชุดที่เป็นทิพย์ ซึ่งเรื่องนี้ เอ็ดวิน บอกท่านว่า “ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสวมเสื้อผ้าชุดที่เป็นทิพย์ได้ด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อได้ละโลกมนุษย์เข้ามาสู่โลกนี้แล้ว และเราเองก็เช่นเดียวกัน”(บอร์เจีย.2554.21)
ท่านเล่าว่า เสื้อผ้าทิพย์นั้นมีหลายชนิด แตกต่างกันไปคือมีความหยาบและละเอียดประณีต ตามชั้นภูมิของโลกทิพย์ทั้งด้านสีสันวรรณะและแบบ แต่จะมีความยาวคลุมเต็มร่างจนมาถึงเท้าเสมอ วัตถุที่ใช้ทำเป็นผ้านั้นก็หาไม่ได้ในโลกมนุษย์ และมีแสงระยิบระยับเป็นประกายแวววาว
ท่าน อาร์บิชอป เล่าต่อไปอีกว่า เราสามารถเลือกที่จะใส่ชุดเดิมของเราหรือจะใช้ชุดผ้าทิพย์ของโลกทิพย์ก็ได้ ถ้าเราต้องการชุดใหม่มาเปลี่ยน ก็สามารถทำได้ทันที “โดยตั้งจิตอธิฐานสละเสื้อชุดโลกมนุษย์ออกไป ฉับพลันก็ปรากฏว่าเสื้อผ้าชุดนั้นจางหายไป หรือจะเรียกว่าละลายหายไปก็ได้ และในขณะเดียวกันก็ปรากฏว่ามีเสื้อผ้าชุดโลกทิพย์มาห่อหุ้มร่างกายของข้าพเจ้าอยู่โดยรอบ เป็นเสื้อผ้าชนิดเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้เห็นผู้อื่นสวมใส่อยู่ทุกประการ (บอร์เจีย.2554.22)
6
จากข้อมูลเพียงเล็กน้อยที่นำเสนอมา คงจะพอเป็นคำตอบเบื้องต้นได้ว่า ผี หรือ กายทิพย์ สามารถสวมเสื้อผ้าชุดเดิมในโลกมนุษย์หรือเปลี่ยนเป็นชุดในโลกทิพย์ก็ได้ ส่วนจะเลือกใส่ชุดแบบไหนก็ต้องเลือกเอาเอง
….
อ้างอิง
วิจิตรวาทการ,พลตรี หลวง(2553).ลัทธิโยคีและมายาศาสตร์.พิม์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์.
บอร์เจีย แอนโธนี.(2554).สวรรค์มีจริง .มร.บอร์เจีย แอนโธนี.เขียน;เสริมศักดิ์ ; ศุกรวรรณ เรียบเรียง;
ศิริ พุทธศุกร์ แปลจาก Life in the World Unsrrn / more About Life in the World Unseen.กรุงเทพฯ: อมรินทร์ธรรมะ.

 

Comments are closed.