จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขันธ์ (31 มิย.)

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขันธ์ (31 มิย.)

20

วันนี้ ผศ.ดร.La Ph แสดงความเห็นว่า “ตัวอย่างของการเป็นผู้บริหารที่ดีและการมีสภามหาวิทยาลัยที่ดีมีให้เห็นในหลายๆสถาบัน ซึ่งผู้บริหารเหล่านั้นจะบริหารงานแบบโปร่งใส มีวิญญาณของการเป็นผู้บริหารที่ดี มีจิตประชาธิปไตย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก มีความพอเพียง ไม่สืบทอดอำนาจหรือสร้างทายาท ดำรงตำแหน่งเพียงสมัยเดียวเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้ทำหน้าที่แทนอย่างสง่างามและน่าภาคภูมิใจ “สมศักดิ์ศรีของการเป็นผู้บริหาร” ถ้ามีผู้บริหารที่ดีแบบนี้ก็จะทำให้ได้สภามหาวิทยาลัยที่ดี มีความโปร่งใส ไม่เกิดสภาเกาหลังตามมา…ส่วนตัวอย่างที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นให้เห็นไม่ว่าที่สารขัณฑ์และกำแพงมณี ก็ขอให้เกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้าย หวังว่าประชาคมในสถาบันจะร่วมกันตอกตะปูปิดตำนานแห่งความน่ารังเกียจนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อให้สถาบันเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีความหวัง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาสถาบันในทุกๆด้านได้อย่างแน่นอน”คม หักศอก บอกมีนา จันว่า ฉันเห็นด้วยกับอาจารย์เขาจริงๆ ที่ว่า “ผู้บริหารท่ีเลวทรามต่ำช้า หน้าด้าน ไร้ยางอายแบบนี้ ทั้งที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์และที่มหาวิทยาลัยกำแพงมณี ควรที่ประชาคมทั้งสองสถาบันจะร่วมกันตอกตะปูปิดตำนานแห่งความน่ารังเกียจนี้โดยเร็วที่สุด” ใช่! แต่ถ้าเป็นฉันนะ จะจับพวกนี้ทั้งหมด ใส่หม้อดินขนาดใหญ่ ใช้ผ้าขาวปิด ผูกให้แน่น ลงคาถา จารึกวันที่ 31 มิถุนายน แล้วนำไปถ่วงน้ำมีนา จัน หัวเราะชอบใจ 555 เพื่อพวกมันจะได้ไม่ผุดไม่เกิดใช่ไหมล่ะ!…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *