จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (พาพวกเข้าคุก)

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (พาพวกเข้าคุก)

“หลายคนอ่านเรื่องของ ไอ้อัปรีซ่า (คณบดีวิทยาการ ม.สารขัณฑ์) ดร.กำมะลอ มาหลายวันคงจะสงสัย บางคนอาจจะไปสืบค้น ได้คำตอบมา จากhttps://accreditation.ocsc.go.th/index.php/search/curriculum สำนักงาน กพ. ก็มีชื่อ University of Madras, India อยู่นะ ทำไมจึงว่าปลอม วันนี้มาทำความเข้าใจว่า….ชื่อมหาวิทยาลัยอาจจะรับรอง แต่อาจจะไม่ได้รับรองทุกหลักสูตร เนื่องจากอาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาเมื่อเทียบกับประเทศไทย ยกตัวอย่างรับรองวุฒิการศึกษาของ ม.สารขัณฑ์ แต่อาจจะไม่รับรองหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะวิทยาการ ม.สารขัณฑ์ เพราะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงาน กพ.

สำหรับกรณีไอ้อัปรีซ่า (คณบดีวิทยาการ ม.สารขัณฑ์) ดร.กำมะลอ ก็เช่นกัน เสียงกระซิบมา เคยส่งเรื่องไปขอรับรอง แต่ถูกหนังสือตีกลับมาไม่รับรอง เนื่องจากขาดหลักฐานการจบการศึกษาปริญญาเอกต่างประเทศ มีทั้งหมด 9 ข้อ โดยข้อ 7 และ 8 ต้องมี หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง เอกสารหน้าแรกของหนังสือเดินทาง เอกสารหน้าที่มีการประทับตราตรวจคน เข้า-ออก เมือง และ VISA ของประเทศที่เดินทางไปศึกษา (วีซ่าการเป็นนักศึกษา ไอ้อัปรีซ่า (คณบดีวิทยาการ ม.สารขัณฑ์) ไม่มี) และกรณีขอเทียบคุณวุฒิฯ ระดับปริญญาเอก ต้องมีวิทยานิพนธ์ (หน้าชื่อเรื่องและบทคัดย่อ) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ตรงนี้แหละไอ้อัปรีซ่า (คณบดีวิทยาการ ม.สารขัณฑ์) มันไม่มี ง่าย ๆ คือ วุฒิการศึกษาของมันจึงไม่ถูกรับรองจากสำนักงาน สำนักงาน กพ. ก็แค่นั้น แล้วนางแต้มมีส่วนอย่างไร บอกได้เต็ม ๆ คือ รับรู้ เห็น ปกปิด ไม่จัดการ คิดว่ามีความผิดไหมล่ะ ส่วนไอ้อัปรีซ่า (คณบดีวิทยาการ ม.สารขัณฑ์) ก็เต็ม ๆ เช่นกัน ปลอมแปลง สร้างหลักฐานเท็จ ทำความเสียหายให้ราชการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทุจริตต่อหน้าที่

สรุปใครก็ตามที่จบการศึกษาปริญญาเอกจากต่างประเทศ ต้องยื่นเทียบคุณวุฒิจากสำนักงาน กพ.ทุกคน ถ้าไม่ยื่นก็ถือว่า วุฒิการศึกษาไม่รับรอง เพราะไม่ผ่านหน่วยงานกลางของประเทศประทับตราความถูกต้อง ถ้าเห็นการประกาศการสมัครสอบทั่วไป จะเขียนว่า….หากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองจาก สำนักงาน กพ. (อันนี้ก็คือถ้าไม่ผ่านก็สมัครสอบ สมัครเข้าทำงานไม่ได้) แล้วไอ้อัปรีซ่า (คณบดีวิทยาการ ม.สารขัณฑ์) ทำไมใช้ปริญญาเอกได้ ต้องถาม….นางแต้มแล้ว ทำไม..ถึงปล่อยให้เลยเถิด..มาเป็นสิบปี มันมีอะไรให้ขุดอีก..ตอนนั้นใครเป็นคนรับ..รองให้เข้ามา..มันน่าคิดไหม..ปริญญาโทเกียรตินิยม ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเจอ..นี้หล่ะค่ะ..โปรด..ติดตามตอนต่อไป .ใครจะพ่ายเรือให้โจรนั่ง ก็เชิญ หญิงกล้าคนหนึ่งที่ไม่ร่วมสังฆกรรม..ด้วย..ไม่ต้องถามเงียบๆ แบบนี้ เอกสารเพียบ…พันแข้ง พันขา..จะยังช่วยอีก..ไหม..

ค้นหาการรับรองคุณวุฒิหลักสูตร สำนักงาน ก.พ.

ACCREDITATION.OCSC.GO.TH

และผู้สันทัดกรณี บอกมาว่า “งานนี้มีติดคุกกันหลายคน คนแรกคือไอ้อัปรีซ่า คนที่สองคืออธิเกินบดีผู้รับไอ้อัปรีซ่าเข้ามาทำงาน จนกินเงินเดือนเป็นกอบเป็นกำ กลุ่มที่ 3 คือนายกสภาและกรรมการสภามหาลัยที่แต่งตั้งไอ้อัปรีซ่าเป็นคณบดี นี่ที่คิดได้ตอนนี้ก็ 20 กว่าแล้ว ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีก สรุปแล้วเฉพาะรายไอ้อัปรีซ่าคนเดียว พาคนอื่นติดคุกร่วม 30 คน เจริญเลยมึง

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *