จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (บ้าไม่หาย)

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (บ้าไม่หาย)

1

มีนา จัน บอกว่า สัปดาห์นี้ เป็นวันหยุดยาว ต่อเนื่องมาจากวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นวันมงคลยิ่ง  ถือเป็นโอกาสดีที่ครูบาอาจารย์และพนักงานฯ จะได้กลับบ้าน ไปกราบพ่อแม่ และพบปะญาติพี่น้องในวันสำคัญนี้   ซึ่งเป็นความดีงาม เป็นมงคล เป็นสิ่งที่คนดีพึงปฏิบัติ แต่ปรากฏว่า มีอาจารย์และพนักงานจำนวน 9 คน ของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ไม่สามารถปฏิบัติตนให้เป็นไปตามปกติเหมือนคนอื่นได้  เนื่องจากคณะกรรมการสอบสวน ได้นัดหมายประชุมเพื่อแจ้งข้อกล่าวหา ในกรณีถูกกล่าวหาว่า ร่วมกันนำข้อความหมิ่นประมาทผู้อื่นไปติดไว้บริเวณมหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกิดภาพลบ

เรื่องนี้มีข้อสังเกตที่กล่าวขานกันมากก็ คือ  นัดวันหยุด ถือว่าไม่เหมาะสม เพราะเป็นเวลาส่วนตัว ครอบครัว การออกคำสั่งใช้คำว่า เรียน…นาย…นางสาว แต่ ประธานกรรมการลงชื่อเต็มยศ ศาสตราจารย์ ดร. อะกะลด  ว่าไปแล้ว คือ ไม่มีมารยาท ไม่ให้เกียรติผู้อื่น มารยาทไม่ได้อยู่ที่ จบ ป.เอก หรือตำแหน่งวิชาการ แย่มาก…ซึ่งนอกจากจะสะท้อนตัวตนของประธานกรรมการแล้ว ยังสะท้อนไปที่นางแต้มด้วย ช่างไร้เกียรติและไร้ศักดิ์ศรีสิ้นดี “ไอ้พวกบ้า! ” 

ส่วนประเด็นสำคัญก็คือ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้น นางแต้มออกคำสั่งตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563  และสั่งในขณะที่รักษาการอธิการบดีเถื่อน คำสั่งจึงมิชอบด้วยกฏหมาย อีกทั้งเป็นคำสั่งที่หมดอายุไปนานแล้ว ตาม “ข้อบังคับของมหาลัย ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย  ข้อ ที่กำหนดว่า “เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ประธานคณะกรรมการสอบสวนได้รับทราบคำสั่ง  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ ให้นายกสภามหาลัยพิจารณาสั่งขยายระยะเวลาดำเนินการได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกินหกสิบวัน”

ดังนั้น ผู้ถูกกล่าวหาจึงส่งตัวแทนไปรับฟังชี้แจงและรับทราบข้อกล่าวหา…รับฟังแต่ไม่เซ็นต์รับ ให้ส่งไปทางไปรษณีย์

มีเสียงบอกว่า “เมื่อศาลยกฟ้องแล้ว​ ก็จบแล้ว​  ยังจะมีประเด็นอะไรมากล่าวหาอีกหนอ แต้มเอ๋ย​ รนหาที่ไม่สิ้นสุด คิดว่าตัวมีอำนาจจะฟาดฟันใครก็ได้​  ระวังดาบจะฟันคอแต้มเสียเอง  บ้ารักษาไม่หายจริงๆ​”

……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *