จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ (ตัวหยึกหยึย) โพสต์เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (กรอบบ่าย)

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ (ตัวหยึกหยึย) โพสต์เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

22

ในที่สุด คำสั่งสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ที่ 04/2563 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งที่ 04/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการอธิการบดี แก้ไขเป็นคำสั่งที่ 03/2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 ก็กลายเป็นคำสั่งฆ่าตัวเองตายของฝ่ายบริหารทั้งหมด ตั้งแต่นางแต้ม ตัวละครของผม หรือรักษาการอธิการบดี(เถื่อน) มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์, นายกสภาฯ, กรรมการสภาที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ, กรรมการสภาที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร, และกรรมการสภาที่มาจากตัวแทนคณาจารย์

เพราะคำสั่งดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่า ตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ตกอยู่ในสภาพ “สูญญากาศ” คือไม่มีอธิการบดี และไม่มีอะไรทั้งนั้น จนกระทั่งมีคำสั่งที่ 04/2563 ลงวันที่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 และให้มีผลบังคับย้อนหลังไปถึงวันที่ 18 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นเวลาที่ล่วงเลยมาแล้วถึง 3 ปี ถือเป็นคำสั่งที่บ้าสุดๆ

ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ จึงเป็นสูญญากาศ เพราะไม่มีการแต่งตั้งใครให้รักษาการฯ

แต่ปรากฏว่าได้มีอีตัวหยึกหยึยจากไหนก็ไม่รู้ แอบอ้างว่าตัวเองเป็นรักษาการอธิการบดี และได้กระทำการชั่วร้ายต่างๆมากมาย เช่น ทำร้ายเพื่อนร่วมงาน กดขี่ขมเหงต่างๆนาๆ แอบอ้างตำแหน่งหน้าที่ ฟ้องร้องผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับความเดือดร้อน ฯลฯ

นิติกรรมต่างๆที่ได้ทำ เช่น แต่งตั้งที่ปรึกษา, รองอธิการฯ, และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งจัดการสรรหานายกสภาฯ กรรมการสภาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่ชอบด้วยกฏหมาย เพราะทั้งหมด มาจากการดำเนินการของอีตัวหยึกหยึย จึงเป็นตัวหยึกหยึยด้วย

ถึงวันนี้ มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ก็ยังคงตกอยู่ในสภาพสูญญากาศอยู่ เพราะผู้บริหาร ที่เห็นหัวดำๆทั้งหมดนั้น ไม่ว่าจะเป็นตัวนางแต้มเอง ประธานสภาฯ กรรมการสภา ฯลฯ ล้วนแต่เป็นไอ้และอีตัวหยึกหยึยแทบทั้งสิ้น

สนุกจริงๆ บ้านเฮา.

….

ผู้สันทัดกรณี : ถ้าดูคำสั่ง มหาวิทยาลัย ที่ 03/2560 ที่ให้นางแต้มรักษาการอธิการบดีมีกำหนดไม่เกิน180 วันหรือถึงวันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีใหม่(หมายถึงอย่างใดมาถึงก่อนก็ถือเอาวันนั้นเป็นวันสิ้นสุดการรักการ)ซึ่ง ถ้านับ 180 วัน จะครบกำหนดในวันที่ 15 กันยายน 2560 ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ สารขัณฑ์จะ ไม่มีทั้งอธิการบดีและรองอธิการบดีเลย เหตุการณ์ช่วงนั้น น่าจะเถื่อนหมด ดูไม่จืดครับ  น่าจะมีการติดคุกกันเป็นพรวนเลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *