จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (กระอักเลือด)

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม  พ.ศ. 2564

จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (กระอักเลือด)

23

การสนทนาของดอกไม้ใบหญ้า หน้าอาคาร 14

ดอกไม้ : “ทำไมสภามหาวิทยาลัยกำแพงมณี ถึงลังเล เรื่องการแต่งตั้งคุณปอสิตเป็นรักษาการอธิการบดี และเสนอชื่อเป็นอธิการบดี  สภาฯกลัวอะไร ถึงยังไม่ยอมรับรองรายงานการประชุม?”

ใบหญ้า : “ก็กลัวติดตะรางนะซิ ขืนรับรองรายงานการประชุมที่ไม่ตรงกับวิดีโอ ที่บันทึกไว้ ทั้งรูปและเสียง  มีหวังโดนแน่ๆ”

ดอกไม้  :  “ถ้าเป็นแบบนั้น ทำไมสภาฯไม่ยกเลิกมติดังกล่าว เพื่อปลดล็อค ตามที่ประชาคมร้องขอล่ะ?”

ใบหญ้า :  “ก็มันกลืนไม่เข้า คลายไม่ออก  มันติดอยู่ที่คอหอย  ไม่รู้ว่ากินอะไรเข้าไป  เลยไม่กล้า”

ดอกไม้ :  “อย่างนั้นก็บอกคุณปอสิตตรงๆ แบบลูกผู้ชายเลยว่า สภาไม่ต้องการเธอแล้ว”

ใบหญ้า :  “ไม่มีผู้ใหญ่หรือลูกผู้ชายที่ไหน จะยอมรับผิดหรอก”  

ดอกไม้  : “ฉะนั้น การปล่อยให้เรื่องนี้คาราคาซังอยู่อย่างนี้ไม่เป็นผลดีต่อมหาวิทยาลัย”

ใบหญ้า :  “ก็นั่นนะซิ จะมีใครเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมบ้างล่ะ มันยากสสส์”

ดอกไม้ : “แล้วคุณครก คุณสัมโม และคุณปอสิต ควรจะทำอย่างไร?”

ใบหญ้า :  “ถอยทัพซิจะ  ยุติบทบาท  หมดเวลาสำหรับยุคสมัยของท่านแล้ว”

ดอกไม้  : “แล้วกรรมการสภาจากผู้ทรงคุณวุฒิควรทำอย่างไร?”

ใบหญ้า : “พวกเขาควรศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ดูวิดีโอที่บันทึกไว้ จากนั้นก็เชื่อว่าจะสามารถตัดสินใจได้เองว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป เพราะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่านนั้น ไม่ใช่ธรรมดา ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงทั้งนั้น  บริบูรณ์ด้วยวัยวุฒิ และคุณวุฒิ ส่วนใหญ่ จบปริญญาโท ปริญญาเอก มีตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. รศ. และ ศ. ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ตั้งแต่  ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., และ ป.ม. อีกทั้งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในหน่วยงานของรัฐ บางท่านเป็นผู้แสดงปาฐกถาธรรม ที่มีผู้ติดตามผลงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งความรู้ความสามารถดังกล่าวนั้น กว่าจะเกิดขึ้นได้ ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะอย่างสูง อยู่ดีๆ จะมาเสี่ยงกับเรื่องผลประโยชน์ของคนอื่น มันไม่คุ้ม  ยิ่งกรรมการสภาฯที่มาจากภาคธุรกิจ แต่ละท่านกว่าจะมีชื่อเสียงจนได้รับการยอมรับจากสังคมและองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาคม หรือมูลนิธิ และมหาวิทยาลัย ฯลฯ บางท่านเป็นประธานมูลนิธิ เป็นประธานบริษัท เป็นบุคลสำคัญในวงการธุรกิจ และได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและท้องถิ่นเป็นอเนกอนันต์ ถ้ามาตกม้าตายเพราะเรื่องนี้ละก็ “กระอักเลือดตายแน่ๆ”

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *