จิปาถะ เรื่องสั้น  (กานต้นไม้) 

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม  2565                                                                                                 

จิปาถะ เรื่องสั้น  (กานต้นไม้)         

11

ผศ.ดร.La Ph บอกว่า “ลัทธิเอาอย่างที่เรียกว่า “สภาเกาหลัง” ถือว่าเป็นลัทธิที่น่ารังเกียจอย่างยิ่ง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่นิยมชมชอบในลัทธินี้ เข้าข่ายบุคคลต้องห้ามและเป็นอันตรายต่อสถาบันอุดมศึกษา น่าขยะแขยงมากกว่า Varanus อีก จึงขอให้ชาวอุดมศีกษาช่วยกันขับไล่ออกไปให้หมดจากสถาบันโดยเร็ว เพราะนอกจากทำให้เกิดอธรรมมาภิบาลแล้ว ยังจะเกิดโรคติดต่อร้ายแรง “โรคห่า” ตามมาอีกหลายชนิด”

จากความเห็นของ ผศ.ดร.La Ph. ผมขอสรุปว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา บางแห่ง มีพฤติกรรมที่ภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่า “ฮั้ว” พจนานุกรมให้ความหมายว่า “รวมหัวกัน ร่วมกันกระทำการ สมยอมกันในการเสนอราคาเพื่อมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม.

กรณีสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ การฮั้วกัน คือ “การรวมหัวกัน ร่วมกันกระทำการ สมยอมกันในการผลัดกันสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง โดยมุ่งหมายมิให้มีการสรรหาอย่างเป็นธรรม. เช่น เมื่อนายสุชี๋ นายกสภาหมดวาระลง นางแต้มอธิการบดีก็เสนอชื่อนายสุชี๋ เพื่อการสรรหาให้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกสภาอีกวาระหนึ่ง ดังจะเห็นได้ว่า นายสุชี๋ ดำรงตำแหน่งนายกสภามาเกือบ 10 ปีแล้ว และกรรมการสภาอื่นๆก็เหมือนกัน (กินแซบ) และเมื่อนางแต้ม อธิการบดีหมดวาระลง นายสุชี๋ก็เสนอชื่อนางแต้มเพื่อสรรหาให้กลับมาดำรงตำแหน่งอธิการบดีอีกวาระหนึ่ง (กินแซบกว่า)  ซึ่งในสังคมอุดมศึกษาเรียกพฤติกรรมอันชั่วร้ายนี้ว่า “สภาเกาหลัง” ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อการพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง เป็นกลุ่มบุคคลที่น่าขยะแขยงและน่ารังเกียจยิ่งกว่า “วารานุส” หรือตัวเหี้ย เสียอีก  จึงขอให้ช่วยกันขับไล่พวกเชื้อโรคร้ายนี้ออกไปให้พ้นโดยเร็ว

และที่มหาวิทยาลัยกำแพงมณี ก็เหมือนกัน สภามหาวิทยาลัยมีพฤติกรรมการ “ฮั้ว” อย่างชัดเจน ซึ่งประชาคมชาวกำแพง พากันประท้วงอย่างแข็งขัน เพื่อจะขจัดระบบและบุคคลที่น่าขยะแขยง และน่ารังเกียจเหล่านี้ให้พ้นไป

ครับ สภาฯเป็นดั่งต้นไม้ใหญ่  การจะโค่นลงอาจเกินกำลังเรา ลองใช้วิธี “กานต้นไม้” คือ การทำให้ต้นไม้ยืนต้นตาย โดยวิธีกานไม้ ให้ใช้มีดหรือขวานฟันเปลือกรอบลำต้นให้เป็นแถบกว้างลึก เป็นการทำลายท่อลำเลียงอาหาร ไม่นานมันก็จะแห้งตายไปเองครับผม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *