เรื่องสั้นๆ (ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน)

เรื่องสั้นๆ หลายตอนจบ (ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน)


13
คงต้องยอมรับว่า อาจารย์ศิลปะ วค. บุรีรัมย์ หรือ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นั้น อาจารย์แต่ละท่านทั้งในอีตและปัจจุบันมีความเป็นตัวตนสูงมาก มีความคิดอิสระ ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน อีกทั้งไม่ค่อยฟังใครเสียด้วย บ้าๆบอๆพอกันแทบทุกคน จนอาจกล่าวได้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมชาติของครูศิลปะที่นี่ ดังนั้น ในภาควิชา ถ้ามีอาจารย์ 10 ท่าน ก็จะมี 10 พวกหรือมากกว่านั้น และมักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่
เสมอๆ เรียกว่าศึกภายใน แต่ในเรื่องงานปรากฏว่าพวกเขาสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
แต่บางครั้งเกิดศึกภายนอก สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือ เอกศิลป์บุรีรัมย์ทั้งครูบาอาจารย์และนักศึกษาจะรวมตัวกันต่อสู้อย่างเหนียวแน่น ถึงไหนถึงกัน ทั้งนี้เพราะพวกเขามีเลือดสีดียวกัน ดังเพลงท่อนหนึ่งที่ผมแต่งให้ นศ.ร้อง ความว่า “เราอยู่กันอย่างน้องพี่ มีสุขก็แบ่งปัน มีทุกข์ก็ร่วมกัน กัดฟันต่อสู้”
ที่ร่ายยาวมาทั้งหมดนี่ก็เพราะมีข่าวว่า ตอนนี้ครูบาอาจารย์ที่นั่นไม่ค่อยจะลงลอยกัน ซึ่งก็ควรจะเป็นเรื่องปกติ แต่ที่ไหนได้
ข่าวว่าจะทุบหม้อข้าวหม้อแกงกันด้วย ที่สำคัญ ไม่ใช่เพราะเกลียดชังกันเอง แต่รับใช้เจ้านายมาทุบหมอข้าวเพื่อนเสียนี่ ผมขอเถอะครับ อย่าทำเลย เพราะถ้าท่านฆ่าพวกเดียวกัน ท่านจะสูญเสียจิตวิญญาณความเป็นศิลปะไป แบบเดียวกับมะนาวหวาน ที่สูญเสียความเป็นมะนาวไปแล้ว จึงไม่ใช่มะนาวอีกต่อไป เพราะมะนาวต้องเปรี้ยว
มีคำคมเกี่ยวกับหลักคิดการทำงานร่วมกันที่น่าสนใจ “ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน” มาฝาก มีคำอธิบายใน Pantip.com ที่สมบูรณ์ ทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง ลอกเขามาทั้งดุ้น ยาวหน่อย ผ่านเลยไปก็ได้ครับ
ร้อยแก้ว :ไม่ฆ่าน้อง-ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้มาใหม่ ไม่เอารัดเอาเปรียบโดยถือว่าตนอาวุโสกว่า. ไม่ฟ้องนาย-ไม่ประจบ สอพลอ เห็นแต่เป็นความผิดของผู้อื่น ความผิดตนไม่ปรากฎ. ไม่ขายเพื่อน-มีความสามัคคี ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงาน หากทำผิดรับผิดชอบร่วมกัน
ร้อยกรอง : 1.เคารพพี่ ให้เกียรติเพื่อน คอยเตือนน้อง
2.รักพวกพ้อง สามัคคี มีเหตุผล
3.ร่วมทุกข์สุข ทุกที่หมาย คล้ายญาติตน ความสุขล้น เกิดขึ้นได้ ในการงาน
4.ไม่ลำเอียง เที่ยงธรรม น้อมนำจิต ทุกความคิด เปิดใจรับ สมัครสมาน
5.รู้ถ่อมตน เป็นคนสู้ ไม่อู้งาน ไม่หักหาญ บั่นไมตรี มีให้กัน
6.ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน
7.ไม่บิดเบือน ความเป็นจริง ทุกสิ่งสรรค์
8.ติเตียนได้ ไม่โกรธ อาฆาตกัน ไม่แก้ตัว โดยหัน ไปโทษใคร
9.ไม่ลุแก่ โทสะ พาวิกฤต ทุกปัญหา ร่วมกันคิด ช่วยแก้ไข
10.มีเมตตา กรุณา อยู่ในใจ ทั้งน้อยใหญ่ จะนอบน้อม พร้อมศรัทธา
“อันหัวโขน เขามีไว้ ใส่ครอบหัว มิใช่ตัว เราจริงจัง ดังที่เห็น
เขามีบท กำหนดแจ้ง แสดงเป็น เมื่อเลิกเล่น อย่าหลงผิด คิดว่าเรา
ทั้งหน้าพระ ยักษ์ลิง สิ่งสมมติ ทั้งเดินหยุด รำเต้น เล่นตามเขา
หมดเวลา ลาโรง จงถอดเอา หน้าโขนเก่า เก็บไว้ ใช้หน้าจริง
ในเวที ชีวิต มีมิตรไว้ มีน้ำใจ ไมตรี ดีกว่าหยิ่ง
เพื่อนสนิท มิตรสหาย ไว้พึ่งพิง พระยักษ์ลิง ควรคิดย้อน สอนตัวเรา..”
….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *