เรื่องสั้น อิงสถานการณ์ (ชอบเลี้ยงงูเห่า)

เรื่องสั้น อิงสถานการณ์ (ชอบเลี้ยงงูเห่า)

1

วันนี้มาฟังนิทานดีกว่า

“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีกษัตริย์องค์หนึ่ง นามว่า “พระเจ้าออส่วน” แต่ไม่ใช่ออส่วนที่เป็นอาหารจีน ออส่วนเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์เอาจริง ในอาณาจักรนิรนามที่ล่มสลายไปนานแล้ว พระองค์เป็นกษัตริย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม พระทัยอ่อนและมักจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นก่อนเสมอ และนี่เองเป็นเหตุให้อาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่และกว้างขวางถูกฝ่ายศัตรู คือ อาณาจักร มากดี ที่อยู่ทางทิศตะวันตก บุกยึดครองไปที่ละเล็กทีละน้อยจนเกือบหมด จึงกลายเป็นอาณาจักรเล็กๆ ที่ทำท่าจะสูญสลายไปในที่สุด

แต่ธรรมชาติยังเห็นความดีงามของพระองค์ จึงทำให้เกิดภัยพิบัติกับอาณาจักร มากดี ที่เป็นศัตรู ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทำให้ทหารและผู้คนล้มตายไปเป็นจำนวนมาก และเหลือจำนวนน้อยนิด จนอาจไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ จึงน่าจะเป็นโอกาสทองของกษัตริย์ออส่วน

แม่ทัพนายกองต่างฮึกเหิมที่จะใช้โอกาสเช่นนี้ทำลายศัตรู โดยจะยกทัพขนาดใหญ่ผ่านทุ่งหญ้าไปทำลายฝ่ายตรงข้ามให้ราบเรียบโดยไม่ยาก แต่พระเจ้าออส่วน ไม่เห็นด้วย เพราะองค์เกรงว่า การยกกองทัพขนาดใหญ่ตลุยผ่านทุ่งหญ้าไปนั้น จะทำให้หญ้าซึ่งเป็นอาหารของวัวควายตายหมด ซึ่งจะทำให้วัว ควาย พากันเดือดร้อน และอาจทำลายสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าให้ล้มตายไปด้วย พระองค์กล่าวว่า ธรรมชาติได้ลงโทษอาณาจักรที่ขาดคุณธรรม เที่ยวรุกรานอาณาจักรอื่น แล้ว เชื่อว่าต่อไปจะสามารถฟื้นตัวและประพฤติปฏิบัติตามธรรมนองครองธรรมได้ พระองค์จึงเฉยเสีย ซึ่งในเวลาต่อมาอีกไม่นาน อาณาจักร มากดี มีกำลังแข็งกล้าขึ้น ได้บุกผ่านทุ่งหญ้าเข้ามาทำลายอาณาจักรของพระเจ้าออส่วนสูญสิ้นสลายไป

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  “การต่อสู้นั้นเป้าหมายสำคัญคือชัยชนะ  การรู้จักฉวยโอกาสในขณะที่ได้เปรียบนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง”

……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *