เอาแผ่นดินของเราคืนมา

วิสุทธิ์  ตูน  19  กันยายน  2552

carss

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11512 มติชนรายวัน

ซัดพธม.ทวง”พระวิหาร” สุเทพชี้ซ้ำเติมบ้านเมือง

“สุเทพ”เตือนพันธมิตรอย่าซ้ำเติมบ้านเมือง ชี้สองชาติกำลังแก้ปัญหา”พระวิหาร” ไม่ควรเข้าไปวุ่นวาย ปธ.ศาลปกครองสูงสุดแนะรัฐบาลอย่าปล่อยไปตามบุญตามกรรม ต้องทำให้เห็นว่าพื้นที่ทับซ้อนเป็นของไทย

Comments are closed.