How to Practice Dhamma & Meditation

จิปาถะ

ถอดจากคลิป เพื่อให้ได้ศึกษาโดยทั่วกัน ครับ

How to Practice Dhamma & Meditation by HM King Bhumibol Adulyadej

ความนำ : สถาบันกษัตริย์คือจิตวิญญาณของแผ่นดินไทย  ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จมายังวัดแห่งนี้ เพื่อทรงกราบนมัสการพระภิกษุ ผู้ทรงศีลอันบริสุทธิ์และเปี่ยมด้วย จริยาวัตรอันสงบเยือกเย็น เสียงเครื่องบินลาดตระเวนบนฟ้าก็ยิ่งถี่และดังขึ้นเรื่อยๆ บ่งบอกถึงภัยที่รายรอบและรุมเร้าองค์พระมหากษัตริย์และประเทศไทยยามนี้

คำถาม : พระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรมมีความสำคัญอย่างไรกับพระองค์ในฐานะกษัติย์

ในหลวง : หลักธรรมในศาสนาพุทธ มีความซับซ้อนและมีหลายระดับ ระดับสูงสุดคือการบรรลุซึ่งความบริสุทธิ์สมบูรณ์ในตัวตนของเรา  ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณเรียกว่า “ความเห็นแก่ตัว” มันเป็นแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวจริงๆ เป็นความเห็นแก่ตัวโดยแท้  แต่การจะบรรลุซึ่งความบริสุทธิ์นี้ได้ เราต้องกระทำทุกสิ่งที่ไม่เป็นการเห็นแก่ตัว ซึ่งสำหรับคุณอาจมองว่า  เป็นแนวคิดที่ขัดแย้งกัน เราต้องยอมเสียสละ ต้องปล่อยวาง  ทุกสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรา  จิตอันกุศลก็ถือเป็นหนึ่งในการละทิ้งซึ่งความเห็นแก่ตัว

คำถาม : แล้วการทำสมาธิมีความสำคัญต่อการบรรลุถึงระดับนี้แค่ไหน

ในหลวง : การทำสมาธิเป็นธรรมปฏิบัติที่สำคัญมาก

เพราะว่าคุณต้องเริ่มจากจิตที่มีสมาธิ จิตต้องนิ่ง เพื่อจะได้เกิดความสงบ

อาจไม่ใช่ความสงบอันยาวนาน  แต่เป็นความสงบชั่วขณะที่จะช่วยให้

ช่วยใฟ้คุณได้เห็นในหลายๆสิ่ง ได้เข้าถึงความสงบที่แท้จริง

จากนั้นด้วยจิตที่สงบนี้ คุณจะสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างกระจ่างชัดขึ้น

สมเด็จ : พระราชสวามีของเรามักจะเข้ามาที่นี่ก่อนเราเสมอ  เพื่อนั่งสมาธิ พระองค์สามารถกำหนดลมหายใจ สามารถตั้งจิตให้สงบเป็นสมาธิ  แต่เราเองยังไม่สามารถฝึกจิตให้สงบขณะนั่งสมาธิได้ เรากำลังฝึกอยู่ จึงทำได้เพียงแค่สวดมนต์  แต่พระสวามีบอกว่าได้เพียงเท่านี้ก็ดีแล้ว สิ่งที่เราทำก็เป็นการฝึกสมาธิเช่นกัน

ในหลวง : ถ้าลองนึกถึง ศาสนาพุทธ ไม่มีชาวพุทธคนไหนต้องการอยู่สูงสุดเหนือทุกสิ่ง เพราะไม่มีจุดที่สูงสุดหรือต่ำสุด มีเพียงความบริสุทธิ์อันสมบูรณ์

สมเด็จ : เราไม่เคยรู้สึกหวาดกลัวต่อความตาย เพราะเราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้  อย่าได้ยึดติดกับอดีตและอย่าได้กังวลถึงอนาคต กระทำทุกสิ่งในปัจจุบันขณะให้ดีที่สุด  แล้วผลแห่งการกระทำนั้นจะต้องเป็นผลดี  ดังนั้นเราจึงสวดมนต์ทุกวัน เพื่อขอให้มีพลังในการดำเนินชีวิตต่อ ขอให้สามารถทำงานหนัก เพื่อความผาสุขของราษฏรไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.