เรื่องสั้น เหตุเกิดที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ (เค้าโครงเรื่องสั้น)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ (เค้าโครงเรื่องสั้น)


24
วันนี้ จิปาถะ ขอนำเสนอ เค้าโครง ที่ใช้เป็นแนวในการเขียน เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ม.สารขัณฑ์ ดังนี้
1.นางแต้ม ตัวละครของผม หรือรักษาการอธิการบดี(เถื่อน) ม.สารขัณฑ์
ในขณะที่นางกำลังจะเกษียณอายุราชการ ได้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งอธิการบดี และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ปี 2556-2560 โดยได้รับการสนับสนุนที่มีผลประโยชน์แอบแฝงกับไอ้เวรตะไล Kovid ทั้งๆที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 2 แต่ช่างเถอะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่า ไอ้เวรตะไลนั้นมันเลวระยำถาวรอยู่แล้ว
2.เมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งก็แสดงธาตุแท้ ทำให้เห็น “ลาย” ความชั่วร้ายปรากฏชัดเจน นางทำร้ายทุกคนเพื่อสนองเป้าหมายการสร้างผลงานด้วยการทำแต้ม ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “นางแต้ม”หรือ”อีแต้ม”
3.เมื่ออยู่ครบวาระ อย่างไม่ค่อยสวยงามนัก ก็ถึงเวลาที่จะหยุด เพราะได้สัญญากับประชาคมไว้แล้วว่า จะขอเป็นอธิการบดีเพียงสมัยเดียว แต่นางก็กลืนน้ำลายตัวเอง ยอมเสียสัจจะ เพื่อตำแหน่งอธิการบดีที่หอมหวาน ดำเนินการสรรหาที่ไม่ชอบมาพากล จนตัวเองได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีอีกเป็นสมัยที่สอง
4.แต่เนื่องจากการสรรหาไม่โปร่งใส ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจึงได้ทำเรื่องฟ้องศาลปกครอง ซึ่งศาลฯพิพากษาว่ากระบวนการสรรหาไม่ถูกต้องและนางแต้มขาดคุณสมบัติเพราะอายุเกิน 60 ปี และเรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์
5.ตามคำพิพากษาของศาลฯทำให้ตำแหน่งอธิการบดีว่างลง ซึ่งเรื่องน่าจะจบลงตอนนั้น แต่ปรากฏว่า สภาฯหักดิบ แต่งตั้งให้นางแต้มรักษาการแทนอธิการบดี ทำให้นางแต้มยืดเวลาทำร้ายผู้คนต่อไปได้อีก 180 วัน

  1. เมื่อครบ 180 วันในวันที่ 15 กันยายน 2560 และตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป จนถึงปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีอีกเลย แต่ปล่อยให้นางแต้มคาอยู่อย่างนั้นแบบอีตัวหยึกหยึย เที่ยวรังควาญครูบาอาจารย์ทั่วไปอย่างสนุกมือ
  2. พอถึงวันที่ 29 เมษายน 2562 สภามหาวิทยาลัย โดยนายก สภามหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งที่ 05/2562โดยอ้างมติประชุม สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 แต่งตั้งให้นางแต้มรักษาการอธิการบดี แต่เมื่อตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า คำสั่งดังกล่าว เป็นคำสั่ง “ผี” เพราะในวันดังกล่าว ไม่มีวาระ การแต่งตั้ง รักษาการอธิการบดีมีแต่อย่างใด จึงต้อง รีบ แก้คำสั่ง เป็นคำสั่งที่ 04/2563 โดยอ้างมติที่ประชุม ในวันที่18 มีนาคม 2560 ให้คำสั่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา และ ตั้งแต่บัดนั้น คำสั่งที่ 04/2563 ซึ่งไปทับซ้อนกับ คำสั่งที่ 03/2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560
    เรียกว่ามั่วกันน่าดู
  3. ถึงตรงนี้จึงสรุปได้ว่า ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 23 กพ. 63 มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ไม่มีทั้งอธิการบดี และรักษาการอธิการบดี ฉะนั้นใครที่ร่วมกันทำเรื่องบรมโง่ ที่ได้สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างมากมายเป็นอเนกอนันต์แบบนี้ “รอดคุก” ได้ ผมก็ยอมละครับผม
    และวันนี้ สถานการณ์อาจพลิกผัน ถ้าศาลไม่ให้ประกันตัวนางแต้ม สนุกแน่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *