เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (อาจหมกเม็ด)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (อาจหมกเม็ด)

14

ที่ว่ากันว่า นางแต้ม หรือรักษาการอธิการบดี(เถื่อน)มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์นั้น “สุดยอด” เพราะนางไม่กลัวอะไรเลยแม้กระทั่งคุกตะราง แต่ปรากฏว่า เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาฯที่มาจากคณาจารย์ นางกลัวหัวหด เพราะกลัวว่าศัตรูจะหลุดลอดเข้ามาในสภาฯเป็นก้างขวางคอดังนั้น นางจึงทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดศัตรู เช่น ตั้งกรรมการสอบวินัยเรื่องป้าย เพื่อตัดสิทธิ์อาจารย์บางท่าน แต่ปรากฏว่าไม่กล้า เพราะท่านเรวัตร เมฆจั่น บอกว่า ไม่สามารถทำได้ ขืนทำโดน ม. 157 แน่ๆ นางก็เลยถอย และที่สำคัญอาจารย์เหล่านั้น ไม่ได้ทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง หรืออยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เรื่องนี้นางแต้มจึงหน้าหงายไปแต่คนอย่างนางแต้มหรือจะยอมง่ายๆ ดังนั้นนางจึงใช้วิธีสกัดกั้นพวกนั้นด้วยการกำหนดวิธีการเลือกตั้งล่วงหน้า กับกรณีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ต้องมีคำสั่งไปราชการในวันเลือกตั้ง ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าด้วยตัวเองได้ที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ในเวลาราชการ (เวลา 8.30-16.30)และนี่แหละประเด็นข้อสงสัยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะมีการหมกเม็ด คือ1.การเลือกตั้งล่วงหน้ากำหนดไว้ถึง 2 วัน ทั้งๆที่จะมีอาจารย์สักกี่คนที่ไปราชการในช่วงนี้2.ที่น่าสังเกตคือ ช่วงนี้อาจารย์ส่วนใหญ่กำลังยุ่ง และสาละวนอยู่กับการประกันคุณภาพหลักสูตรและประกันคุณภาพคณะซึ่งอาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้มีการหมดเม็ดการเลือกตั้งได้3.การเลือกตั้งตามที่เคยปฏิบัตมานั้น ผู้ที่ต้องไปราชการจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า โดยการบันทึกเลือกหมายเลข บุคคลที่ตนเลือกใส่ซองปิดผนึก มอบให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง และนำมาอ่านชื่อผู้ใช้สิทธิ์ และหย่อนบัตรลงหีบเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้งแต่คราวนี้น่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากล เพราะ 1)ไม่มีใครรู้ว่า มีอาจารย์ท่านใดบ้างที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า2) หีบบัตรที่มีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าอยู่ในนั้น ได้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับว่าจะไม่มีใครแอบไปเปิดดูคะแนนก่อน หรือสับเปลี่ยนบัตรลงคะแนน เพราะมีเวลาตั้ง 2 วัน 2 คืนเนื่องจากผมเป็นคนขี้สงสัย จึงลองถามดู ครับผม…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *