เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (ไปซะ)

 เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์  (ไปซะ)

1

“ผมมาสังเกตเรตติ้งจำนวนคนไลท์หรือเห็นแล้ว ในจิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม. สารขัณฑ์ ของผม ปรากฏว่า ถ้าผมเขียนอบรมสั่งสอน นางแต้ม รักษาการอธิการบดี(เถื่อน) มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์  ตัวละครของผม เพื่อชี้ให้เห็นว่า สิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ และอื่นๆอีกสารพัด ซึ่งผมก็เขียนไปอย่างนั้นเอง เพราะรู้อยู่ว่า ให้หัวเด็ดตีนขาดอย่างไรนางก็จะไม่ยอมทำตามผมอย่างเด็ดขาด  ผมจึงเขียนสำทับนางไปทุกครั้งอย่างดุดันและโกรธแค้น ด้วยภาษาที่ถึงลูกถึงคน  เรตติ้งคนไลท์ก็จะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

และเมื่อผมเขียนถึง เจ้า Kovid หรือ ไอ้เวรตะไล ตัวละครของผม  ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ในขณะนี้ทั้งหมด ด้วยภาษาที่เผ็ดร้อน รุนแรง เพื่อเน้นให้เห็นถึงความชั่วร้าย การเห็นแก่ตัวและขี้ขลาดของเจ้าเวรตะไล  ที่เป็นเหตุให้ครูบาอาจารย์ของเราได้รับความเดือดร้อนอย่างสาหัสสากรรจ์ ด้วยวิธีการที่สุดโหดของนางแต้ม มาเป็นเวลากว่า 5 ปี  เรตติ้งคนไลท์ ก็พุ่งกระฉูด

จากที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่า ครูบาอาจารย์ของเรา ซึ่งน่าจะเกือบทั้งหมดเป็นชาวพุทธ เข้าใจคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

ได้แก่ พระคาถาเยธัมมา “เย ธัมมา เหตุปัปพวา เตสัง เหตุง ตถาคโต (อาหะ) เตสัญจ โย นิโรโธ จ เอวัง วาทีมหาสมโณ” แปลว่า “ธรรมเหล่าใด เกิดแต่เหตุ พระตถาคตกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมนั้น และความดับแห่งธรรมนั้น พระมหาสมณะมีปกติกล่าวอย่างนี้”

“ฉะนั้น ไปซะ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *