เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (คนดี)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (คนดี)

9

จากประโยคในไลน์กลุ่ม “ท่านเป็นคนดีนะค่ะ 555” ทำให้ผมนึกถึงหัวใจคาถาจากบทสวดพระสังฆคุณ คือ สุ อุ ญา สา ที่ผมใช้อยู่ สุ ย่อมาจาก สุปะฏิปันโน แปลว่า ปฏิบัติดีอุ ย่อมาจาก อุชุปะฏิปันโน แปลว่า ปฏิบัติตรงญา ย่อมาจาก ญายะปะฏิบันโน แปลว่า ปฏิบัติถูกต้องสา ย่อมาจาก สามีจิปะฏิปันโน แปลว่า ปฏิบัติชอบ
ทั้งหมดหมายถึง พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้น คือ ผู้ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกต้องและปฏิบัติชอบ จึงได้ชื่อว่าพระอาริยสงฆ์ ถ้าเป็นฆารวาส ปฏิบัติได้เช่นนี้ ก็เรียกว่าเป็น อาริยบุคคล ซึ่งก็คือ คนดี นั่นเอง
สำหรับผม การปฏิบัติดีหรือการทำดีนั้น ประกอบด้วย 1) ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน 2) ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน และ 3) การกระทำนั้นถูกต้องตามเวลาและสถานที่
ถ้ายอมรับในคำจำกัดความนี้ นางแต้ม จึงไม่ใช่คนดีอย่างแน่นอน เพราะนางชอบทำให้คนอื่นเดือดร้อน ยิ่งเดือนร้อนมากเท่าไรนางยิ่งชอบและสนุก นอกจากนั้นนางยังแส่หาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อน และทำไม่ถูกต้องตามเวลาและสถานที่ เช่น เมื่อถึงเวลาจะต้องออกจากตำแหน่ง ก็ไม่ออก จะคาอยู่อย่างนั้นแหละ ทุเรศจริงๆ และเนื่องจากนางไม่ได้เป็นคนดี นางจึงไม่เคยทำอะไรตรงๆ มีแต่ใช้เล่ห์เหลี่ยมสารพัด เริ่มตั้งแต่เข้ามารับหน้าที่เลย และเมื่อเริ่มปฏิบัติไม่ตรงเสียแล้ว มันก็ไม่ถูกต้องอยู่วันยังค่ำ เรียกว่า ผิดมาตลอด ซึ่งก็คือการปฏิบัติไม่ชอบนั่นเอง
ตามประมวลกฏหมายอาญา “มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”ใครอยากจะให้นางแต้มติดคุกสักกี่ปี ก็ไม่ยาก ให้เขียนเลข 0-9 ใส่ถุง แล้วเสี่ยงทายหยิบขึ้นมา 1 ใบ ก็จะรู้ว่า นางจะติดคุกกี่ปี ใครทายถูกมารับรางวัล ครับผม…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *