เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม. สารขัณฑ์ (มีปัญหาเรื่องเงิน)

เรื่องสั้น  เหตุเกิดที่ ม. สารขัณฑ์ (มีปัญหาเรื่องเงิน)

14

ใครก็ตามที่มีลูกสาวอย่างนางแต้ม หรือรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ก็เหมือนกับตกนรกทั้งเป็น  เพราะนางจะหาเรื่องร้ายใส่ตัวเองและครอบครัวได้ทุกวัน ด้วยการใช้อำนาจจากตำแหน่งหน้าที่ที่ตนเองไม่มี โดยได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากพวกไร้สมอง รวมกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊ง (gang)กระทำการตามอำเภอใจ ที่ถนัดที่สุดคือการแจ้มความร้องทุกข์และฟ้องผู้ใต้บังคับบัญชา โดยนำเรื่องที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนมาฟ้อง ซึ่งท้ายที่สุดเมื่อศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็จะไม่รับฟ้อง ทำให้เสียทั้งเงินและเวลา เป็นการทำร้ายองค์กรที่เป็นสถานที่แจ้งเกิดของนางอย่างเจตนาร้าย

และใครก็ตามมีลูกที่สละความเป็นมนุษย์กลายเป็นสุนัขรับใช้นางแต้ม ร่วมกระทำการอันน่าทุเรศนี้ ก็คงเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นเช่นเดียวกัน ตามความเชื่อที่ว่า กรรมนั้นเป็นมรดกตกทอด เช่นเดียวกับ DNA หรือ สารพันธุกรรม

ที่ว่ามายืดยาวก็เพื่อจะบอกให้ทุกคนทราบว่า นางแต้มนั้นได้กลายร่างเป็น “ปีศาจร้าย”โดยสมบูรณ์แล้ว  และได้ร่วมมือกับคนที่จะกลายร่างเป็นปีศาจร้ายเช่นเดียวกัน กระทำการอุกอาจต่อไปอีก จึงขอให้บันทึกจดจำไว้ว่า ไอ้คนกลุ่มนี้ มันเลวชาติหมา จริงๆ  อย่าได้คบค้าสมาคมโดยเด็ดขาดทั้งขณะนี้และต่อไป

ส่วนเรื่องที่นางแต้มฟ้องศาลอาญา กล่าวหาอาจารย์ทั้ง 7 ท่าน ด้วยข้อหา “ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน,แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน,หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา”นั้น ผู้สันทัดกรณีให้ความเห็นว่า “ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  329 บัญญัติไว้ว่า

“ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต

(1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม

(2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่

(3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ หรือ

(5) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม

ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท”

ดังนั้น การที่ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีหนังสือแจ้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์จึงไม่เป็นการหมิ่นประมาทแต่อย่างใด ตาม(4)

และการฟ้องหมิ่นประมาทก็ไม่เป็นเหตุให้ นายกสภา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ต้องละเว้นการพิจารณา ในวาระ ให้ผู้รักษาการอธิการบดี ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามที่มีผู้ร้องให้สภาดำเนินการ หากนายกสภา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ไม่ดำเนินการ ก็จะถูกดำเนินคดีในฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157

ในกรณีนี้ ผู้สันทัดกรณี ยกตัวอย่างว่า “เหมือนกับนางแต..ไปฟ้องผู้เสียหาย (นางตา) ที่แจ้งความตำรวจจากการกระทำของนางแต..ต่อศาล ว่าผู้เสียหาย(นางตา)หมิ่นประมาท เพื่อปิดปากไม่ให้ตำรวจดำเนินคดีในฐานะที่นางแต..ที่ไปก่อกรรมทำเข็ญเช่นปล้นฆ่า เจ้าทรัพย์ตายมาหลายคดีแล้ว  

จึงฝากเตือนสตินายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ คิดให้รอบคอบ ว่าพร้อมที่จะยอมติดคุก เพิ่มขึ้นอีกหลายคดี (ติดคุกแน่นอนแล้วอย่างน้อย1คดี) เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ ที่นางแต..เอาเศษเนื้อ ที่ติดกระดูก โยนให้แทะกิน เช่นนั้นหรือ ? 

ถึงตรงนี้ คม หักศอก ร้องชัยโย “ใช่แล้ว พลังจิตผมบอกไว้ว่า “ท่านมีปัญหาเรื่องเงิน”  555.

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *