เรื่องสั้น หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน ชีวิตหลังความตาย

the trees

จิปาถะ
เรื่องสั้น หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน ชีวิตหลังความตาย
112
“อาจารย์ครับ เมื่อไรจะได้ฤกษ์พูดเรื่องชีวิตหลังความตายเสียทีละครับ”
“เรื่องความตายรึ พูดกันตอนนี้เลยก็ได้ ถากถาง”
“ครับ ดีครับ เริ่มอย่างไรดีละครับ”
“ถากถาง เธอคือใคร” ผมตั้งคำถาม
“ผมหรือครับ ผมก็คือ นายถากถางซิครับ จะเป็นใครเสียอีกล่ะ”
“ไม่ใช่ เธอเข้าใจผิด “เธอคือดวงวิญญาณ”
“หมายความว่าอย่างไรครับ”
“เธอนั้นเป็นมนุษย์ เธอจึงประกอบด้วย กาย และ จิต, หรือ ดวงวิญญาณ..
ซึ่ง ทรงยศ เปี่ยมใจ นายก ราชา สมาธิ สมาคม (2549:13) อธิบายเรื่อง “คุณคือใคร” ว่า “ฉันคือดวงวิญญาณ” ความแตกต่างระหว่างร่างกาย และ ดวงวิญญาณ สามารถแสดงให้เห็นได้โดยการใช้คำว่า “ฉัน” และ “ของฉัน” ทั้งสองคำนี้แสดงความหมายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน “ฉัน” หมายถึง ดวงวิญญาณ และ “ของฉัน” ใช้เมื่อดวงวิญญาณแสดงความเป็นเจ้าของในทรัพย์สมบัติ ซึ่งร่างกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสมบัติของดวงวิญญาณ และสรุปว่า “ฉันเป็นดวงวิญญาณ..และร่างกายที่ฉันอาศัยอยู่ภายในนี้ เป็นที่อยู่ชั่วคราวของฉัน”
“ดังนั้น เธอจึงเป็นดวงวิญญาณ ส่วนถากถางเป็นชื่อของร่างกายที่เป็นสมบัติของเธอ”
113
“ไม่เข้าใจครับอาจารย์”
“ถากถางอาศัยอยู่ในบ้านนี้ใช่ไหม” ผมถาม
“ถูกต้องครับ “บ้านนี้เป็นของผม”
ใช่แล้ว บ้านนี้เป็นสมบัติของเธอ เธอคงจะไม่พูดว่า “เธอเป็นบ้าน”
“ครับ ผมไม่ใช่บ้าน”
“นั่นแหละ ร่างกายนั้นเปรียบเหมือนบ้าน เธอคือดวงวิญญาณ อาศัยอยู่ในบ้าน..
ประเด็นก็คือ ฉันคือดวงวิญญาณ ฉันอาศัยอยู่ในร่างกายนี้เป็นการชั่วคราว เมื่อร่างกายนี้เสื่อมสลายไปตามกาล ดวงวิญญาณก็จะออกจากร่างกายนี้ไป ไปหาที่อยู่ใหม่ เหมือนกับการย้ายบ้าน ความตายเป็นเช่นนั้น”
“อาจารย์พูดเหมือนเคยตาย” ถากถางแย่ผม
ผมดึงถากถางเข้ามาใกล้และกระซิบว่า “ผมอ่านมา”
…….
ทรงยศ เปี่ยมใจ.(2549) ราชโยคะ ศาสตร์เพื่อการรู้แจ้ง.กรุงเทพฯ :โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

Comments are closed.