เรื่องสั้น หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน ชีวิตหลังความตาย

rounds

จิปาถะ
เรื่องสั้น หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน ชีวิตหลังความตาย
99
“อาจารย์ครับ เรื่อง “ชีวิตหลังความตาย” นี้ เราควรจะเชื่อหรือไม่ครับ”
“เราก็ต้องเชื่อซิ ถ้าเราจะคุยเรื่องนี้กันต่อไป แต่ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องนี้ก็จบแค่นี้”
“ไม่อยากจบครับอาจารย์” ถากถางทำเสียงอ่อย
“งั้นก็สมมุติว่าเราเชื่อก็แล้วกัน” ผมเสนอแนะ
“ดีเหมือนกันครับ ถ้าเราเชื่อปํญหาต่อไปคืออะไรครับ”
“ปัญหาต่อไปก็คือว่าเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้เราไม่รู้เลย ไม่มีประสบการณ์ตรงด้วย ก็คงได้แต่โม้ตามที่คนเขาอ้างว่ามีประสบการณ์ในเรื่องนี้ คดังนั้นพูดไปก็ไร้น้ำหนัก แต่ไม่พูดก็ไม่รู้เรื่อง พูดไว้ก็ดี ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ การเชื่อหรือไม่เชื่อกับความจริง เป็นคนละเรื่องกัน ความเชื่อนั้นอย่างไรก็เป็นเพียงความเชื่อ ไม่ใช่สิ่งที่เป็นความจริง ถ้าความจริงปรากฏว่าตายแล้วเกิด ถึงใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ความจริงอันนี้ก็เป็นความจริงอยู่นั่นเอง”
100
“แสดงว่าสิ่งที่เราจะคุยกันต่อไปก็ไม่เป็นสาระนะซิครับ”
“ก็อยู่ที่เราคิด ถ้าเราคิดว่ามันเป็นสาระ มันก็เป็นสาระ ถ้าเราคิดว่ามันไม่เป็นสาระมันก็ไม่เป็นสาระ..
ผมขอยกตัวอย่างนะ ตอนที่ผมถูกจับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องมีวัตถุโบราณอันเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินไว้ในครอบครอง เพื่อนๆพาผมไปทำพิธีขอขมาบูรพมหากษัตริย์ที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ ผมก็ไป แต่มีเพื่อนบางคนบอกผมว่า ผมไร้สาระ ผมได้บอกเพื่อนไปว่า ผมถูกจับคดีอาญา กำลังจะติดตาราง การทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ใจผมสบายขึ้นนั้น เป็นสาระอย่างยิ่ง”
101
“ครับอาจารย์ ทีนี้เรื่องที่เราพูดไปตอนนี้ถ้ามันผิด จะไม่แย่หรือครับ”
“ไม่แย่หรอก เราต้องคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ ที่ว่า เมื่อนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งคิดค้นทฤษฏีขึ้นมา จนสามารถใช้พิสูจน์อะไรได้ถูกต้อง แต่ต่อมาเกิดมีนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่น ได้พิสูจน์ว่า มันไม่ใช่ เขาใช้คำว่า “หักล้างทฤษฏีเก่า”
ดังนั้น วันนี้เราอาจพูดผิด คิดผิด เดี๋ยวผู้รู้เขาก็หักล้างเอง”
“เราก็บ่อท่านะซิครับ”
“ก็ไม่เชิง เพราะเรื่องที่ผิดๆ และเรายังใช้อยู่ก็มี”
“ยกตัวอย่างซิครับ เอาเป็นแบบวิทยาศาสตร์หน่อยนะครับ”
“ก็ต้องยกตัวอย่างของ สม สุจีรา (2554:53) ท่านอธิบายในหัวข้อมิติว่า “มนุษย์ในสมัยโบราณเชื่อว่าโลกแบบ กำหนดโลกให้ฝั่งเอเชีย ซึ่งเห็นดวงอาทิตย์ยามเช้าก่อน เป็นโลกตะวันออก และฝั่งยุโรปซึ่งเห็นดวงอาทิตย์ทีหลัง เป็นโลกตะวันตก และกลายเป็นคำเรียกอย่างถาวรมาจนถึงปัจจุบัน แม้จะรู้ความจริงแล้ว จะกำหนดให้ฝั่งอเมริกาเป็นโลกตะวันออก และฝั่งเอเชียเป็นโลกตะวันตกก็ได้ เพราะโลกเป็นทรงกลมและหมุนอยู่ตลอดเวลา”
“งั้นก็ดีซิครับ” ถากถางออกความเห็น “อย่างเช่นเราไม่ชอบนางแต้ม เราว่าเธอเป็นหนูสกปรก เธอก็จะเป็นหนูสกปรก
อยู่อย่างนั้น จนกว่าจะมีใครจะหาเหตุผลมาหักล้างได้
“ถากถางนี่ ออกนอกเรื่องอยู่เรื่อยเลย” ผมทำหน้าดุ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).(2551) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์.พิมพ์ครั้งที่ 12.กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สม สุจีรา,ทันตแพทย์ .(2554).ความลับของจักรวาล ทางแห่งนิพาน.กรุงเทพฯ :โพสต์บุ๊กส์.

Comments are closed.