เรื่องสั้น หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน เผาหุ่น 19

loves

จิปาถะ
เรื่องสั้น หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน เผาหุ่น 19
50
“อาจารย์ครับ เรื่องอาศรมศิลป์อาจารย์พูดถึงปัญหา แต่อาจารย์ไม่เห็นชี้ทางออกให้เลย”
“ไม่มีใครเขาฟังผมหรอก จานจิน ป่วยการเปล่า ๆ”
“แต่นั่นแหละ อย่างไรอาจารย์ก็ต้องชี้ทางออกไว้ เพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าดีแต่ตำหนิ จะให้ทำอย่างไรไม่เห็นบอก
ส่วนเขาจะเห็นด้วยหรือไม่ อันนี้ก็แล้วแต่เขา”
“ก็ได้ จานจิน”
“อาดัม คาเฮน ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการประสานงานเพื่อแก้ปัญหาสังคม (2553:47) กล่าวไว้ในหนังสือ power and love ของเขาว่า “เราสามารถเลือกความเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง หากเราประสานความรักและอำนาจเข้าด้วยกัน”
“มันอย่างไรกันครับ ผมงง เพราะอำนาจและความรักมันคนละขั้ว”
51
“เอาอย่างนี้ดีกว่า มันอธิบายยากและต้องอธิบายกันยืดยาวมาก ผมขอยกคำพูดของ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ มาดีกว่า อาจทำให้เธอเข้าใจได้ง่ายกว่าที่ผมจะอธิบาย”
“ได้ครับ อาจารย์”
“มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ซึ่งเป็นทั้งนักเคลื่อนไหวและผู้นำทางจิตวิญญาณชาวอเมริกัน เขากล่าวว่า…
“เป็นที่เข้าใจกันดีว่า “อำนาจ” นั้นคือความสามารถในการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ..และนี่คือหนึ่งในปัญหาสำคัญของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ เมื่อเราให้คำจำกัดความว่า “ความรัก” และ อำนาจ” นั้น เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกัน เป็นขั้วตรงข้ามกัน เมื่อมีความรักต้องสละอำนาจ และเมื่อเลือกขั้วของอำนาจก็ต้องปราศจากความรัก ณ ขณะนี้ เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองขั้วทั้งสองนี้อย่างถูกต้อง และเป็นสิ่งที่เราควรตระหนักว่า อำนาจที่ปราศจากความรักจะขาดการไตรตรองและก่อให้เกิดอันตราย และความรักที่ปราศจากอำนาจก็จะติดอยู่กับห้วงของอารมณ์และขาดพลังขับเคลื่อน…เห็นได้ชัดเจนว่า การปะทะกันระหว่างอำนาจที่ปราศจากคุณธรรมกับคุณธรรมที่ปราศจากอำนาจคือวิกฤตใหญ่หลวงในยุคสมัยของเรา”(อ้างจาก อาดัม.2553:36)
52
“แล้วเราจะทำอย่างไรดีครับ”
“เราก็ต้องประสานความรักกับอำนาจให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้”
“คงไม่ง่ายอย่างที่อาจารย์ว่าหรอก”
“ก็นั่นนะซิ”
“แล้วกรณีอาศรมศิลป์ล่ะ จะแก้ไขอย่างไรครับ”
“ให้บอกเธอว่า หยุดเกะกะระรานได้แล้ว แม่เจ้าประคุณ”
……….
อาดัม คาเฮน.(2553). สันติ กนกธนาพร และ สุมิท แช่มประสิทธิ์ แปล.power and love.พลังรัก พลังอำนาจ.กรุงเทพฯ :โพสต์บุ๊กส์.

Comments are closed.