เรื่องสั้น ซีซั่น 2 อย่าเอาไว้ 8   (อคติ 4)

วันจันทร์ที่ 25  เมษายน 2565

เรื่องสั้น ซีซั่น 2 อย่าเอาไว้ 8   (อคติ 4)

25

มีเสียงถามว่า ความถูกต้องคืออะไร  พจนานุกรมบอกว่า ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ฉะนั้น ใครก็ตามที่กระทำการใดๆด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ถือว่าทำ “ความถูกต้อง”

วันนี้ ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา แสดงความเห็นว่า  “จะมีสักกี่คนที่เสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อความถูกต้อง” ซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่กรณีของ ม.สารขัณฑ์และ ม.กำแพงมณี ผมกลับเห็นต่างว่า คนที่เสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อความถูกต้องนั้น “มีเยอะมาก”

“ที่ว่าเยอะนั้น ใครกันหรือ?” มีเสียงถาม

“ก็กรรมการสสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีไงล่ะ ทั้ง 2 แห่ง นั่นแหละ เพราะพวกนี้ ไม่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม และไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต แต่อ้างอย่างหน้าด้านๆว่า สิ่งที่พวกตนทำนั้นเป็น“ความถูกต้อง” จึงกระทำทุกวิถีทางเพื่อจะรักษาความถูกต้อง ถึงแม้นจะต้องติดคุกหรือสละชีวิตก็ตาม ผมถึงได้บอกว่า มีเยอะมาก

ดังนั้น ความเห็นของ ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา ที่เสริมว่า “ปลดปล่อยหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงได้ถือว่าบรรลุแล้ว ยิ่งใหญ่กว่าวีรบุรุษหรือตำนานที่อาจจะถูกลืมได้คือการชนะใจตนเอง เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะดึงจิตวิญญาณของคนกลับคืนมา”

จึงเป็นการกล่าวเตือนทั้งนายสุชี๋นายกสภาฯ กรรมการสภามหาลัยและนางแต้ม อธิการบดี ม.สารขัณฑ์ และนายสมโม นายกสภาฯ กรรมการสภามหาลัยและคุณปอสิต หรือ หนูซอมบี้ รักษาการอธิการบดี ม. กำแพงมณี ที่ถือว่าเป็นคำเตือนที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพื่อหวังจะฉุดดึงจิตวิญญาณพวกเขาให้กลับคืนมา ปลดปล่อยพัฒนาการจากอคติ 4 คือ  รัก โลภ โกรธ หลง ทั้งปวงเสีย  ก็จะบรรลุความยิ่งใหญ่  ตรงตามพุทธสุภาษิตที่ว่า อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย “ชนะตนนั่นแหละเป็นดี”

จากที่กล่าวมา สอดคล้องกับความเห็นของ ผศ.ดร. La Ph ที่บอกว่า การชี้แนะผู้หลงอำนาจและให้กำลังใจผู้ถูกกระทำ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง เพื่อให้ผู้มีอำนาจในองค์กรได้ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม แต่เขาจะสำนึกได้หรือก็ไม่ก็ยากเกินคาดคะเน แต่อย่างน้อยอาจทำให้เขาระวังตัว และลุแก่อำนาจน้อยลงบ้างก็ได้ ดีกว่าวางเฉย เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ไร้ประโยชน์แก่สังคมค่ะ…

“ที่ว่ามานี้ ก็เพื่อจะบอกว่า “ทำผิดแต่คิดว่าทำถูกนั้น ตายหมู่”

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *