อยู่กับพระ

monk monks monkss monksss

จิปาถะ
อยู่กับพระ
1
จิปาถะ วันนี้ ไม่ใช่เรื่องสั้น แต่เป็นเรื่องที่ได้ไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม คือ ไปร่วมเสวนาทางวิชาการกับพระและพี่น้องประชาชน ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ถือเป็นการทำคุณงามความดี จึงคิดว่าน่าจะต้องเอามาบอกอวดกันสักหน่อย เดี๋ยวจะหาว่า ทำได้แต่ตำหนิติเตียนเขาเท่านั้น เรื่องมีอยู่ว่า
เมื่อวันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. ผมได้ไปร่วมเป็นวิทยากร การเสวนา เรื่อง พระศรีอริยเมตไตรย ความเชื่อในพระพุทธศาสนา ตามโครงการเสวนาทางวิชาการประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติอินทร์บุรี ซึ่งจัดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายศรีคำรณ สุวรรณสัมพันธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี เป็นประธาน
วิทยากรที่มาร่วมให้ความรู้ ได้แก่ พระครูอุทิตปริยัตยาภรณ์ วัดป่าอ้อ อ.ลานสัก จ. อุทัยธานี, พระสมุห์เอนก ปุณฺณวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดโคนอน ต. พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี, พระครูปลัดนวพร เตชธมฺโม หัวหน้ากองงานเลขานุการวัดตะล่อมนานาชาติ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม. โดยมี นางภัทรมน ลาภลือชา หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี ดำเนินรายการ
2
การเสวนาครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชุมชนเป็นอย่างดี มีพระภิกษุ สามเณร และพี่น้องประชาชนสนใจเข้าร่วมเสวนาเป็นจำนวนมาก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นอย่างกว้างขวาง สามารถสร้างบรรยากาศทางวิชาการได้อย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชนทางด้านวิชาการที่งดงาม การเสวนาครั้งนี้ ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ สามารถนำมาพัฒนาพิพิธภัณฑ์ฯ และชุมชนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
………
ภาพ : ถ่ายภาพร่วมกับระสมุห์เอนก ปุณฺณวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดโคนอน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

Comments are closed.