ฝันเห็นโจวกง

jokong

จิปาถะ
ฝันเห็นโจวกง
คนที่มีอาชีพครู สิ่งที่ได้พบได้เห็นอยู่เสมอๆและเป็นประจำก็คือ นักเรียนนั่งสัปหงกหรือนั่งหลับในขณะที่ครูกำลังสอน และเพื่อให้นักเรียนตื่นครูอาจทำเสียงกระแอมกระไอ หรือไม่ก็เดินไปปลุก ถ้าครูที่ปกครองชั้นในลักษณะที่เข้มงวดกวดขันสักหน่อย ก็อาจจะใช้ชอล์กเป็นอาวุธกว้างไปเพื่อปลุก การใช้ชอล์กเป็นอาวุธเพื่อปลูกให้นักเรียนตื่นนี้ ครูอาจได้แบบอย่างมาจากการปกครองที่เข้มงวดกวดขันจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา “ขณะที่ออกขุนนาง ปรากฏว่าไม่มีครั้งใดเลยที่พระองค์จะปราศจากอาวุธ ทรงมีกระบอกลูกธนูบนพระเพลา และมีคันธนูอยู่ในพระหัตถ์ เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นผู้ใดทำผิด แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ไม่เป็นที่สบพระทัย พระองค์จะทรงยิงธนูไปที่ผู้นั้น และรับสั่งให้ผู้นั้นนำลุกธนูมาถวาย(85)
สำหรับการนั่งหลับ ทั้งครูและนักเรียนก็มีพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน บางครั้งเช่นเวลาคุมสอบ ครูนั่งเฉยๆนานๆก็นั่งสัปหงก หรือนั่งหลับเหมือนกัน ถ้าเป็นการสอบ เด็กก็จะชอบเพราะได้ลอกข้อสอบกัน และปลอยให้ครูหลับให้สบาย ท่านั่งสัปหงกของครูหรือนักเรียนก็ถือเป็นเรื่องขำขันของนักเรียนที่ชอบทำท่าทางล้อกันเล่น
ในสมัยราชวงศ์หมิงของจีน( ค.ศ.1368-1644) ก็มีเรื่องขำขันทำนองนี้เหมือนกัน คือเรื่อง “ฝันเห็นโจวกง” เขียนโดย เฝิงเมิ่งหลง ในหนังสือ เซี่ยวฝู่ (สำนักหัวเราะ) เรื่องสรุปโดยย่อ ดังนี้
วันหนึ่ง ครูเม่งเกี๋ยกนั่งฟุบหลับที่โต๊ะทำงาน เมื่อตื่นขึ้นมาเห็นนักเรียนทุกคนจ้องมองมาที่เขา ครูเม่งเกี๋ยกจึงพูดโกหกนักเรียนว่า “ครูฝันว่าได้ไปพบท่านโจวกง”*
วันต่อมาไฮกวง นักเรียนคนหนึ่งนั่งฟุบหลับอยู่บนโต๊ะแบบเดียวกับครู ครูเม่งเกี๋ยกเห็นเข้าได้ใช้ไม้บรรทัดตีที่โต๊ะปลุกให้ตื่น แล้วดุว่า “ไฮกวง ทำไมฟุบหลับกับโต๊ะอย่างนี้”
ไฮกวงตอบว่า “ผมก็ฝันว่าได้ไปพบท่านโจวกงเช่นเดียวกับครู”
ครูเม่งเกี๋ยวทำท่าฉงน และถามว่า “แล้วท่านโจวกงพูดกับเธอว่าอย่างไรล่ะ”
“ท่านโจวกงบอกว่า เมื่อวานไม่เห็นครูเธอมาหาฉันเลย”
……..
*โจวกง เป็นพระอนุชาของโจวอู่หวางผู้สถาปนาราชวงศ์โจวได้รับการยกย่องในความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง ขงจื้อได้นำเอาจริยธรรมของโจวกงมาเป็นแบบอย่าง และกล่าวชื่นชมโจวกงอยู่เสมอ ในช่วงท้ายแห่งชีวิตขงจื้อกล่าวว่า “นานแล้วที่ไม่ได้ฝันถึงท่านโจวกง” ซึ่งแสดงถึงความรักและยกย่องโจวกงอยู่ในใจเสมอมา และด้วยถ้อยคำนี้ทำให้ชาวจีนถือว่าโจวกงคือเทพแห่งความฝัน ผู้นำข่าวสารมาบอก ทางความฝัน และทำให้ตำราทำนายฝันถูกเรียกขานว่า “ตำราทำนายฝันของโจวกง” (www.thaizhouyi.com) 26 มีค.58
อ้างอิง
หลูหวิ่นจง(ม.ป.ป.) ถาวร สิกขโกศล แปล.มังกรยิ้ม เรื่องขำขันประเทืองปัญญาของจีน.กรุงเทพฯ : บริษัท นานมี จำกัด
วันวลิต(2546)พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับวันวลิดต พ.ศ. 2182.กรุงเทพฯ : มติชน.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.