นักศึกษาประท้วง

oder
จิปาถะ
นักศึกษาประท้วง
ความขัดแย้งระหว่างอธิการวันชัย วัฒนกุล และคณาจารย์วิทยาลัยครูบุรีรัมย์บานปลายไปเรื่อยๆ จากอาจารย์ไปสู่นักศึกษา นายสุบรรณ กลางเดือน นายกองค์การบริหารนักศึกษา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ได้ทำหนังสือด่วน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2531 ร้องเรียนไปยัง พล.อ.มานะ รัตนโกเศก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีสาระสำคัญว่า จากการติดตามข่าวความขัดแย้งระหว่างอาจารย์กับอธิการมาตลอดเวลาเห็นว่า การบริหารงานด้านต่างๆของวิทยาลัยได้ซบเซาลงไปมาก ประกอบกับไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวลุกลามต่อไป กลุ่มนักศึกษาสังกัดภาควิชาต่างๆจึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการโดยด่วน(สยามรัฐ 22 พย. 2531)

ความจริงแล้ว เรื่องนักศึกษาวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ประท้วงนั้น มิใช่เกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ การประท้วงได้เคยเกิดขึ้นแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยนักศึกษากลุ่มหนึ่งประท้วงเพื่อเรียกร้องผ่อนผันการลงโทษนักศึกษา ถึงขนาดทำให้วิทยาลัยต้องออกคำสั่งวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ที่ 176/2517 เรื่อง สั่งปิดวิทยาลัย การประท้วงได้ดำเนินไปเป็นเวลาหลายวันและได้ยุติลง

เหตุการณ์สำคัญเหล่านี้แหละครับที่จะต้องพูดถึง มิใช่เก็บซ่อนไว้ และเลือกพูดเฉพาะบางเรื่องเพื่อให้ดูดี
…………
สำนังงานอธิการ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์.(2529).15 ปี วิทยาลัยครูบุรีรัมย์.กรุงเทพฯ:โอ เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

Comments are closed.