จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้มเงินเดือน (หมัดตาย)

วันอังคารที่  26 มกราคม  2564

จิปาถะ  เรื่องสั้น โจรปล้มเงินเดือน (หมัดตาย)

26

เอกสารที่เป็นเสมือนหมัดตายจากผู้สันทัดกรณี ที่จะทำให้นางแต้ม รักษาการอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายโดนน็อกแบบหลับไม่ตื่น พื้นไม่มี หนีไม่พ้น ไปก่อนวันที่ 28 มค. 2564 ที่ศาลปกครองฯจะพิพากษาเรื่องนางขาดคุณสมบัติการเป็นอธิการบดี  จนถึงกับต้องใส่เปลหามส่งเรือนจำไปพร้อมกับนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยและพวกหมาลิ่วล้อทั้งหลายที่ภักดีจะพลอยติดสอยห้อยตามไปอยู่ในเรือนจำกับนางแต้มด้วย

เอกสารที่ว่านั้นก็คือ หนังสือของ สกอ. ที่แจ้งผลการพิจารณาการตีความของกฤษฏีกา ในข้อกฏหมายเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีครบหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ตามที่บัญญัติในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2547 ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ซึ่งมีประเด็นว่า ผู้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีคนหนึ่งสามารถดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กฏหมายกำหนดระยะเวลาไว้ เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อไปโดยเร็ว ดังนั้น เมื่อสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันแล้ว จะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีคนเดิม เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีซ้ำอีกวาระหนึ่งไม่ได้ เพราะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความผูกพันสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกัน”

ผมขอย้ำให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่า “ผู้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีคนหนึ่งสามารถดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กฏหมายกำหนดระยะเวลาไว้… และจะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีคนเดิม เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีซ้ำอีกวาระหนึ่งไม่ได้”

เรื่องนี้ทีมงานของเรากำลังดำเนินการตรวจสอบหนังสือสำคัญฉบับนี้อยู่  ถ้าหนังสือนี้ถูกต้องตามกฏหมาย ก็จะเป็นผลทำให้ผู้ที่รักษาราชการแทนอธิการบดี คือนางแต้ม ตัวละครของผม ซึ่งเมื่อรักษาราชการอธิการบดีมาจนครบ 180 วันแล้ว จึงไม่สามารถรักษาราชการแทนอธิการบดีอีกต่อไปได้ ฉะนั้นการที่นางแต้ม ยังรักษาราชการแทนอธิการบดีต่อมากว่า 2 ปี และยังรักษาราชการฯอยู่จนถึงปัจจุบันจึงเป็นการ “แอบอ้าง” อย่างชัดเจน และในช่วงที่แอบอ้างเป็นรักษาราชการแทนอธิการบดีนั้น ได้กระทำผิดกฏหมายหลายฉบับต่างกรรมต่างวาระกันเป็นจำนวนมาก จนสาธยายไม่หมด ดังนั้น นางคงต้องไอ คุก คุก คุก ไปอีกนานเท่านาน

เรื่องนี้คงทำให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ตกเป็นเหยื่อที่ถูกนางแต้มเล่นงานมาตลอดค่อยหายใจโล่งขึ้นมามากโขที่เดียว ส่วนพนักงานที่เป็นฝ่ายนางแต้มหรือที่เราเรียกว่า “พวกหมานาย” คงหายใจติดขัด เจ็บคอ ไอ คุก คุก คุกไปตามๆกัน  รีบไปตรวจเสียนะครับ อาจติดโควิด 19 ก็ได้ ขืนช้าเดี๋ยวปอดจะพังพินาจหมด ครับผม

..  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *