จิปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (ไม่เกินจริง)

จิปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (ไม่เกินจริง)

18

มีคนสงสัยว่า “คดีที่คณาจารย์ฟ้องสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ตาม มาตรา 157 นั้น ใครจะตกเป็นจำเลยบ้าง และจำเลยมีโอกาสที่จะชนะสักกี่เปอร์เซนต์” ผมบอกว่า “จำเลยในคดีนี้มีเยอะมาก และมีโอกาสแพ้เกือนจะ 100 เปอร์เซนต์ เพราะเพียงแค่ศาลฯให้สภาฯอธิบายว่า “ปล่อยให้นางแต้มรักษาการอธิการบดีเถื่อน เป็นเวลาถึง 3 ปีได้อย่างไร แค่คำถามเดียว สภาฯก็หงิกแล้ว”มาฟังความคิดเห็นของผู้สันทัดกรณีดีกว่า“สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ประกอบอบด้วย(1) นายกสภามหาวิทยาลัย(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่งได้แก่รักษาการอธิการบดี(ที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย)ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีคณบดีผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานักผู้อํานวยการศูนย์หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นทื่มีฐานะเทียบเท่าคณะ(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ จำนวน11 คนรวมทั้งหมด23คน ซึ่งกรรมการสภามหาลัย สารขัณฑ์ ทั้ง 23 คน ได้ร่วมกระทำผิด กฎหมาย หลายกรณี เช่น1 มีมติ เห็นชอบ ให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสรรหาอธิการบดี (ศาลปกครองชั้นต้น พิพากษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560) เป็น ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี(ศาลอาญาทุจริตและประพฤติชอบภาค3จะชี้มูลในเร็วๆนี้)2 กรณีไม่ประชุมเพื่อแต่งตั้ง รักษาการอธิการบดี ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 25603 กรณีมีเจตนา ให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการอธิการบดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย5 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ ผู้รักษาการอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เข้าประชุมเพื่อสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย6 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้รักษาการอธิการบดี ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เข้าร่วมประชุมในการสรรหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ7 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยการให้ อธิการบดีเข้าร่วมการสรรหา คณบดีและผู้อำนวยการสำนัก7 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ สั่งให้ รักษาการอธิการบดี ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ในหลายกรณี ที่ศาล ปกครองชั้นต้น ได้มีคำพิพากษาแล้ว และได้กระทำผิด เพิ่มอีกหลายกรณี8 ขยายเวลาให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พิจารณา เพื่อ เปลี่ยนแปลงมติ การประชุม โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย9 ประวิงเวลา ไม่ประชุมวาระที่บุคลากร เสนอ ให้สภามหาลัย พิจารณา สั่งให้รักษาการ อธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หยุดปฏิบัติหน้าที่10 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวน ข้อเท็จจริง กรณีที่ อธิการบดี ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้กระทำผิดและถูกร้องเรียนในหลายกรณี จากกรณีดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 10 คดี ถ้าหากกรรมการสภามหาวิทยาลัย สู้คดี และชนะคดีในศาล ถึง 80% แพ้คดีเพียง 20% ก็ติดคุกแล้ว ถ้าดูจากพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารแล้ว มีโอกาสชนะคดีเพียง50 เปอร์เซ็นต์และต้องได้ทนายความที่เก่งที่สุดมาว่าความแก้ต่างด้วย เพราะฉะนั้น เรื่องการติดคุกเป็นเรื่องธรรมดาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ และคงไม่เกินความจริงท่านอยากเห็นใครติดคุกบ้าง ก็รักษาสุขภาพให้ดีนะครับ จะได้เห็นแน่นอน ครับผม…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *