จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (มั่วนิ่ม) 

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน  2565                                                                                                 

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (มั่วนิ่ม) 

4

“ท่านคม หักศอก ไหนลองอธิบายซิว่า นางแต้มตัวละครของแก หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ อยู่รักษาการแทนอธิการบดีเถื่อนได้ถึง 4 ปี สภาฯทำได้อย่างไร เผื่อที่ ม. กำแพงมณีหรือที่ ม.อื่นๆเขาจะเอาไปเป็นตัวอย่างบ้าง ถือเป็น “สารขัณฑ์โมเดล”

“เมื่อสภาแต่งตั้งนางแต้ม ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ เมื่อปี 2560 และเมื่อนางแต้มรักษาการครบ 180 วัน ตาม พรบ. แล้ว แทนที่สภาฯจะต้องแต่งตั้งรักษาการอธิการบดีคนใหม่ แต่สภาฯละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยให้นางแต้มรักษาการต่อไป โดยอ้างคำสั่ง คสช.  37/2560 ข้อ 3

ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ว่า  นางแต้มสามารถรักษาการอธิการบดีต่อไปโดยอัตโนมัติตามคำสั่ง คสช. 37/60 ข้อ 3 ได้หรือไม่ หรือต้องมีคำสั่งแต่งตั้งใหม่จากสภามหาวิทยาลัย

เรื่องนี้ มีคำวินิจฉัยของศาลแล้วว่า “คำสั่ง คสช. 37/60  มีลักษณะเป็นคำสั่งทั่วๆไปในกรณีที่ผู้ใดมีอำนาจถูกต้องอยู่แล้ว  ก็รักษาการแทนในตำแหน่งดังกล่าวนั้นต่อไป” เรื่องนี้เป็นปัญหาข้อกฏหมายที่ยังไม่ชัดเจน แต่ในความเห็นส่วนตัวของฉัน นางแต้มไม่สามารถรักษาการอธิการบดี เป็นอัตโนมัติได้ สภาฯ จะต้องออกคำสั่งแต่งตั้ง

ตรงนี้มีประเด็นเล็กๆ แต่อาจจะมีผลรุนแรง กล่าวคือ  สภาฯ ออกคำสั่งที่ ../ 60  ลงวันที่ 18 มีนาคม 60 แต่งตั้งให้นางแต้มรักษาการอธิการบดี โดยอ้างคำสั่ง คสช. 37/60 ด้วย  แต่ปรากฏว่า คำสั่ง คสช.  ฉบับดังกล่าว ออกเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 60 คือ ออกหลังคำสั่งแต่ตั้งนางแต้มหลายเดือน  แสดงให้เห็นว่าสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ โดยเฉพาะนายสุชี๋นายกสภาฯ “มั่วนิ่ม” มีญาณวิเศษ รู้ล่วงหน้า

แต่อย่างไรตาม หลังจากนางแต้มรักษาการเถื่อนอยู่เกือบ 2 ปี สกอ.ได้มีหนังสือ ขอคำสั่งสภาฯ ที่แต่งตั้งนางแต้มให้รักษาการอธิการ เพื่อประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายสุชี๋ นายกสภาฯจึงออกคำสั่งที่ …/2562 ส่งให้ สกอ. แสดงให้เห็นว่า นางแต้มนั้นมิได้รักษาการแทนอธิการบดี ตามคำสั่ง คสช. เป็นอัตโนมัติได้  เพราะถ้าเป็นได้ สภาฯจะออกคำสั่งที่ ../62 ทำไม

ยังไม่จบนะ เพราะคำสั่งที่ ../62  ที่ส่งให้ สกอ. และใช้เป็นหลักฐานในศาลหลายแห่งนั้น เป็นเอกสารเท็จ เพราะนายกสภาฯ หรือนายสุชี๋ ออกคำสั่งโดยไม่มีวาระการประชุม ตรงนี้นายสุชี๋ก็ “มั่วนิ่ม” ตามสันดาน ติดคุกแน่

ที่นี้จะทำอย่างไรละ  ไม่ยาก สุชี๋ ซะอย่าง เขาจึงออกคำสั่งแต่งตั้งนางแต้มใหม่ โดยออกคำสั่งที่…/63 แก้ไขคำสั่งที่../62  ให้นางแต้มรักษาการอธิการบดีมาตั้งแต่ ปี 2560 เสียเลย สุดยอกไหมละ? เป็นอันว่าเรียบร้อยโรงเรียนฮั่วเคี้ยว  “ติดคุกแหงแก๋ มึง!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *