จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (มีสติเป็นเพื่อน) 

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม  2565                                                                                                 

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (มีสติเป็นเพื่อน) 

29

มีคนสงสัยว่า ตัวละครของท่านคม หักศอก ซึ่งได้แก่นางแต้ม อธิการบดี มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์  ท่านสุชี๋ นายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไม่ดี ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ขาดธรรมาภิบาล สร้างความเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์เป็นอเนกอนันต์ จนถึงขนาดจะต้องขับไสไล่ส่งให้พ้นไปโดยเร็ว  ทำไมนะ ไม่เข้าใจเลย?

เพราะเท่าที่ทราบ ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้  ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหลายด้าน เช่น เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กฏหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ นอกจากมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ต่างๆที่กล่าวมาแล้ว เชื่อว่าจะต้องเป็นคนดีด้วย จะเห็นได้ว่าทุกคนร่วมมือกันทำงาน ขยันขันแข็ง ร่วมกันเป็นทีม ไปไหนไปด้วยกัน กินไหนกินด้วยกัน ไม่เคยขาด จะเห็นได้ว่า แต่ละคนได้รับการสรรหาให้เป็นกรรมการสภาฯต่อเนื่องกันมาหลายสมัย โดยเฉพาะนายสุชี๋ เป็นนายกสภามาเกือบครบทศวรรษแล้ว ส่วนนางแต้ม ก็ขยันขันแข็งเกินวัย ปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับราววัลมากมายกายกองเป็นภูเขาเลากา  แล้วท่านจะมาว่าพวกเขาไม่ดีได้อย่างไร?

ครับ ก็ดีครับ  ถ้าเราเชื่อและศรัทธาในสิ่งเดียวกัน  มีมุมมองในเรื่องต่าง ๆ คล้ายกัน  มีรสนิยมตรงกัน รักษาศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน เป็นคนใจกว้าง แบ่งปัน พอๆกัน มีความรู้ ปัญญา ความเชี่ยวชาญที่เกื้อหนุนกันและกันได้ เรียกว่า “ศีลเสมอกัน”

เรื่องศีลเสมอกัน ขอยกโอวาทธรรมคำสอน ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พระอริยสงฆ์ของแผ่นดิน “จำไว้นะ ถ้าไม่มีใครคบ จงเลือกเดินคนเดียว…ถ้าหาคนมีศีลเสมอกันหรือสูงกว่าเดินไปด้วยกันไม่ได้ พระพุทธองค์ทรงให้เลือก เดินไปคนเดียว เพราะเลือกคบคนอย่างไร เราก็จะเป็นอย่างนั้น ถ้าคบคนพาลคนโกง หลงกามคุณ ถ้าสติเราไม่พอ อีกไม่นาน เราก็จะซึมซับสิ่งเหล่านั้นได้โดยไม่รู้ตัว ถ้าไม่มีคนที่มีศีลธรรมรอบตัวเลย จงเลือกเดินคนเดียว และมีสติเป็นเพื่อน”

ขอจบด้วยคำคมจากบ้านกลอนน้อย… “ศีลไม่เสมอกัน มันคบกันไม่ได้หรอก แมลงวันมันไม่ชวนกันไปกินน้ำหวาน มันพาเพื่อนไปตอมขี้” https://www.homelittlegirl.com/index.php?topic=11340

สรุปว่า ต้องไสหัวมันออกไป  “ไอ้พวกเลวระยำ! “

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *