จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (อิทธิบาท 4)

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม  2565                                                                                                 

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (อิทธิบาท 4) 

27

เมื่อวาน ผมบอกว่า สิ่งที่เราต้องการ คือ ต้องการมหาวิทยาลัยที่มีธรรมาภิบาล สิ่งที่เราเชื่อ คือ เชื่อว่าพวกปีศาจผู้หิวโหยและตะกละเหล่านี้กำลังทำลายมหาวิทยาลัย และสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำ  ก็คือ ต้องขับไล่พวกปีศาจร้ายที่หิวโหยและตะกละออกไปให้พ้นและให้สิ้นซาก

เรื่องนี้ ผศ.ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล บอกว่า “รอผลของคดีก่อน” คือท่านถือสุภาษิตไทยที่ว่า  “ช้าๆได้พร้าสองเล่มงาม” ส่วนผม ถือสุภาษิตไทย “น้ำขึ้นให้รีบตัก”

ทำไมเราต้องขับไล่พวกปีศาจนี้ออกไป ในหนัง ทีวี inside man มีคำพูดว่า ทำไมต้องปล้นธนาคาร “เพราะว่าผมทำได้ จึงเหลือแต่คำถามที่ว่า “ทำได้อย่างไร” ตรงนี้แหละ อย่างที่เช็คสเปียร์ กล่าวไว้ “นี่สิงานหิน”

ฉะนั้น ผู้ที่จะทำงานหินนี้ให้สำเร็จได้ ต้องใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ อิทธิบาท 4

ทางแห่งความสำเร็จ 4 ประการ คือ

1. ฉันทะ  ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะทำ  ใผ่ใจรักจะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอ  และปรารถนาจะทำให้ได้ผลดียิ่งๆขึ้นไป  พอใจรักใครในสิ่งนั้น

2. วิริยะ มีความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน  เอาธุระ ไม่ท้อถอย

3. จิตตะ  ความคิดมุ่งไป ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำและทำสิ่งนั้นด้วยความคิด  เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ทำ

4 วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำนั้น  มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง (ป.อ.ปยุตฺโต)

ผมได้ปฏิบัติตามหลังธรรมนี้ครับ คือ พอใจรักที่จะเขียนบอกถึงความวิปลาส คลาดเคลื่อนของนางแต้มว่า  นางมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ผมพยายามเขียนบอกเล่าให้เพื่อน fc ได้รับรู้ทุกวัน และเอาใจฝักใฝ่ในเรื่องนี้ ตลอดจนพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลที่ถูกต้อง และจะเขียนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะประสบผลสำเร็จ

นอกจากหลักธรรม คือ  อิทธิบาท 4 แล้ว ผมยังใช้กฏ 3 ข้อ ของเช็คสเปียร์ ด้วย คือ 1. รู้มากกว่าคนอื่น 2. ทำงานหนักกว่าคนอื่น และ 3. คาดหวังน้อยกว่าที่เหลือ https://mpudm.ru/th/biology/shekspir-skazal-prikolnye-statusy-negativnye-druzya-lish-otravlyayut-vam/

“เชื่อและศัทธาว่า เราจะต้องประสบผลสำเร็จ”

…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *