จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (นางเถื่อน)

วันจันทร์ที่  24  มกราคม  2565 (กรอบเช้า)

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (นางเถื่อน)

24

เรื่องหนังสือด่วนที่สุด จากกระทรวงอุดมฯ ถึงสภา ม. สารขัณฑ์ มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ และมีผู้แสดงความเห็นมายาวมาก จึงขอแบ่งเป็นกรอบเช้าและกรอบบ่าย นะครับ อ่านกันให้จุใจ ครับผม

ผู้สันทัดกรณีแสดงความเห็นว่า “ หนังสือของ กระทรวงอุดมศึกษา ฯมีสาระสำคัญดังนี้

1. กระทรวงได้รับเรื่องร้องเรียน ว่าการสรรหาอธิการบดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2. มีการฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้เพิกถอน การสรรหา อธิการบดี

3 ให้สภา ตรวจสอบข้อร้องเรียนให้เป็นที่ยุติทุกประเด็น

4. ให้สภาพิจารณาทบทวน ว่าจะเสนอชื่อ คุณ ปรสิต ต่อไป หรือไม่ อย่างไร

5. ขอให้จัดส่งรายงานการประชุมสภา ที่มีรายละเอียด การตรวจสอบ และยุติเรื่องร้องเรียน และหลักฐานที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ชุด ให้กระทรวง

จากสาระสำคัญ ทั้ง 5 ประเด็น ดังกล่าวข้างต้น นายกสภา และสภามหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1 นายกสภาฯจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาสอบ ข้อเท็จจริง ในกรณีที่มีการร้องเรียนให้ครบทุกประเด็น โดยแต่งตั้งกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอก มหาวิทยาลัย

2 รอผลการพิจารณา ตัดสินของศาลปกครอง ให้ถึงที่สุด คือจนกว่าศาลปกครอง สูงสุดจะมีคำตัดสิน ดังนั้น คุณปรสิต ก็จะขาดคุณสมบัติ ในการที่จะเสนอ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีตั้งแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้น ประทับรับฟ้องไว้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา

3. มอบหมายให้กรรมการ ที่นายกสภาฯแต่งตั้งขึ้น สอบสวนให้ได้ข้อยุติทุกประเด็นของการร้องเรียน

4 เมื่อสภาฯทราบผลการสอบสวน และ และทราบผลคำพิพากษาของศาลปกครอง อันเป็นที่สุดแล้ว ให้สภาฯพิจารณา ว่า จะยืนยันเสนอชื่อคุณปรสิตเหมือนเดิมหรือไม่หรือจะเสนอบุคคลอื่น

5. ให้จัดทำรายงานการประชุม ของสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ การพิจารณาเสนอชื่อ ผู้รับการแต่งตั้ง เป็นอธิการบดี เพื่อเป็นการยืนยัน ให้กระทรวงอุดมศึกษา ดำเนินการต่อไป

สรุป คุณปรสิต ขาดคุณสมบัติ ที่จะได้รับการเสนอชื่อ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 อันเป็นวันที่ศาลปกครองประทับรับฟ้อง จนกว่า ศาลปกครองสูงสุด จะมีคำพิพากษา ถึงที่สุด ซึ่งหมายความว่า คุณปรสิต สามารถรักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดีได้ไม่เกิน 180 วัน เท่านั้น ส่วน ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา คุณปรสิต จะได้ชื่อว่า เป็นผู้รักษาราชการ อธิการบดี ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (เถื่อน)

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *