จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (เรื่องจริง)

วันอังคารที่  21  มีนาคม พ.ศ. 2566

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (เรื่องจริง)

21

ตามที่นายปรีชา  ปาโนรัมย์ ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องข้าพเจ้านายวิสุทธิ์  ภิญโญวาณิชกะ เป็นจำเลยที่ 1 นางสาวมณัณญา  สง่ากลาง  เป็นจำเลยที่ 2 ต่อศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยอ้างว่าจำเลยทั้งสอง ได้กระทำความผิดอาญามีข้อความตามสำเนาฟ้อง และศาลได้มีคำสั่งนัดไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2566  หลังจากศาลไต่สวนมูลฟ้อง ได้นัดหมายให้ทั้งโจทก์และจำเลยไปฟังคำสั่งศาลในวันที่ 22  มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น.

เนื่องจากผมต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ และเดินทางไปฟังคำสั่งศาล ในวันเวลาดังกล่าว “จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์” ก็จะหยุดไปโดยปริยายสักระยะหนึ่ง ส่วนศาลจะมีคำสั่งเป็นประการใดนั้น จะแจ้งให้เพื่อน fc ทราบโดยเร็ว ครับผม

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *