จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (โหมดเดิม)

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (โหมดเดิม)

5

การที่พระประชาบดีได้ให้โอวาทกับศิษย์ของท่านด้วยคำว่า “ทะ” แต่เพียงคำเดียว ศิษย์ทั้งสามของท่าน ก็สามารถตีความได้ตามสติปัญญาที่ได้ร่ำเรียนมา และตีความได้ตรงตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การตีความนั้นสำคัญมาก เรื่องเดียวกัน ถ้าคนดี มีปัญญาก็จะตีความได้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมและเป็นไปในทางที่ดี แต่ถ้าคนที่ขาดปัญญาก็จะตีความเพื่อประโยชน์ตน อันนี้เป็นประเด็นแรกที่พูดซ้ำเก่า

ส่วนประเด็นในวันนี้ก็คือ คำว่า “ทะ” ซึ่งผมคิดเอาเองว่า เป็นอักขระศักดิ์สิทธิ์ ในสมัยพุทธกาล และน่าจะเป็นอักขระที่เป็นหัวใจคาถา หรืออักษรย่อของคาถา บทใดบทหนึ่งที่รู้จักกันดี ในสมัยนั้น  เช่นเดียวกับคาถาที่ชาวพุทธรู้จักกันดีและท่องบ่นกันเป็นประจำในปัจจุบัน คือ คาถา “อิสวาสุ” ผู้มีความรู้เรื่องคาถาก็สามารถตอบได้ทันทีว่า “อิสวาสุ”นั้น เป็นคาถาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ กล่าวคือ “อิ” นั้นเป็นหัวใจคาถาที่ย่อมาจากบทพุทธคุณ คือ “อิติปิโส ภะคะวา.. พุทโธ ภะคะวาติ”  “สวา” นั้นเป็นหัวใจคาถาที่ย่อมาจากบทพระธรรมคุณ คือ สะวากขาโต ภะคะวะตา…ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ” และ “สุ” เป็นหัวใจคาถาที่ย่อมาจากบทสังฆคุณ คือ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต…. ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ” บทสวดอิติปิโสหรืออิสวาสุนี้ ใครท่องบนเป็นประจำ ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ เป็นมงคลชีวิต ครับผม

และเพื่อไม่ให้เพื่อน fc เบื่อเรื่องที่เขียน เพราะเบื่อเรื่องอื่นมามากพออยู่แล้ว จึงขอกลับมาโหมดเดิมครับผม

ภุชงค์ เลาหศิริวงศ์  บอกว่า “เมื่อใดที่คุณรับรู้ถึงความอยุติธรรม แล้วคุณตัวสั่น..คุณคือเพื่อนเรา”…“คม มากครับผม”

นงนภัส ฮมภิรมย์ “อีกนานมั้ยคะ ยาที่ศาลให้เขามาจะออกฤทธิ์ เพราะยังเห็นทุกคนสดชื่นสดใสมีความสุขอยู่เหมือนเดิม หรือสิ่งที่เห็นเป็นการสร้างภาพ”… “ครับ สร้างภาพ แต่ไม่เนียน ครับผม ส่วนยากำลังออกฤทธิ์ครับ จะออกฤทธิ์แรงขึ้นเรื่อยๆครับผม”

ผศ.ดร.La Ph บอกว่า “จิปาถะ เรื่องสั้นวันนี้ (ตอนปณิธาน) สะท้อนความจริงของระบบ (ระบอบ…) การบริหารที่แย่ที่สุด ขาดคุณธรรมที่สุดในประเทศสารขัณฑ์ ถ้าปล่อยให้ระบอบนี้สืบทอดอำนาจต่อไป เชื่อว่าคนในองค์กรที่ตั้งใจมาทำงานด้วยอุดมการณ์จะท้อแท้และสิ้นหวัง สังคมจะไร้ซึ่งศีลธรรม และองค์กรจะล่มสลายในที่สุด…ดังที่ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้เขียนไว้ในหนังสือ “คู่มือมนุษย์” ว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ…ธรรมะกลับมา โลกาไม่พินาศ”… “แล้วธรรมจะกลับมาครับผม”

มณัณญา สง่ากลาง บอกว่า “อาญาทุจริต..คือทางออก..” …

ซึ่งท่าน Panya Charoenpojana  ตอบว่า  “ใช่ๆๆครับ”

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *