จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (เขากะเอาแกตาย)

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (เขากะเอาแกตาย)

23

มีนาจัน  เอ่ยขึ้นว่า “ดูจากคำฟ้องแล้ว เขากะเอาแกให้ตายเลยละ เพราะถ้าแกถูกศาลพิพากษาว่าหมิ่นประมาท แกยังจะโดนข้อหารวมเป็นตัวการด้วย เท่านั้นยังไม่พอ แกจะถูกลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามที่โจทก์ขอต่อศาล  ฉะนั้น แกอาจโดน คุก 10 ปี ,20 ปี หรือ 50 ปี เชียวนะ”

“แกอย่ามาขู่ฉัน  มีนา อย่างกรณีของฉันนี่ ถ้าผิดจริงมีโทษจำคุก 2 ปี ถึงแม้ว่าจะโดน 10 กระทง ก็ถูกจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 10 ปี  ซึ่งไม่ถึง 50 ปีอย่างที่แกว่าหรอก แต่ฉันว่า กว่าคดีจะถึงที่สุด อายุฉันก็เกือบ 90 แล้ว  กรมราชทัณฑ์ คงไม่อยากเอาฉันไปเป็นภาระหรอก กำไรเท้าก็ไม่จำเป็น เพราะฉันอาจติดเตียงเดินไม่ได้แล้ว

แต่อย่างว่าแหละ จะฟ้องหมิ่นประมาทใครจนถึงต้องติดคุกนั้นก็ไม่ง่ายนักหรอก เพราะตาม มาตรา 329  “ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต(1) เพื่อความชอบธรรม  ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม (2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่

(3) ติชม ด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ หรือ (4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม เรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม

ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท”

เรื่องนี้ เอกสิทธิ์  ศรีสังข์  ทนายความ สำนักงานทนาย พิศิษฐ์ ศรีสังข์ ได้รวบ 9 ประเด็นข้อต่อสู้ คดีหมิ่นประมาท ไว้ดังนี้

1.ไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหาย   2.ไม่ได้เอ่ยชื่อ ไม่ได้ระบุชื่อ ไม่รู้ว่าคือใคร  3.เป็นเพียงคำด่า คำไม่สุภาพ คำเลื่อนลอย ไม่ใช่การใส่ความ   4. เนื้อหาไม่ทำให้น่าจะเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ไม่มีเจตนา  5. เป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริต ได้รับยกเว้นความผิด  5.1 แสดงความเห็นเพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม   5.2 การแสดงความเห็นในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติตามหน้าที่   5.3 การติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ   5.4 การแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินคดีในศาลหรือการประชุม   5.5 ใส่ความในเรื่องส่วนตัว หรือนอกเรื่อง ไม่ได้รับยกเว้นความผิด  5.6 ใส่ความโดยรู้หรือน่าจะรู้อยู่แล้วว่าไม่จริง ไม่ได้รับยกเว้นความผิด  5.7 มีวิธีดำเนินการตามกฎหมายได้หลายช่องทาง แต่ใช้วิธีประจาน ไม่ได้รับยกเว้นความผิด

6. เป็นเรื่องจริง หรือเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นเรื่องจริง

7. มีกฎหมายให้อำนาจจะทำได้

8. ขาดอายุความแล้ว

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *