จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (อี 5)

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (อี 5)

13

เรื่อง น.ส.แต้มอธิการบดี ฟ้องนักศึกษาในข้อหาหมิ่นประมาท และศาลยกฟ้องไปแล้วนั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นที่ ม. สารขัณฑ์ แต่เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ ม. ยูเดีย อย. คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมย้ายไปทำงานที่นั่น อธิการบดี น.ส.บุหงาย เป็นโจทก์ ฟ้อง ท่านเทวา ซึ่งเป็นลูกศิษย์ แต่เรียนจบไปแล้ว  เป็นจำเลย ด้วยข้อหาหมิ่นประมาท คดีนี้ท่านเทวาซึ่งสนิทกันขอให้ผมเป็นนายประกันให้ ผมถามว่า “ไปว่าอะไรอธิการบดีท่านล่ะ ท่านถึงได้ฟ้องเอา” ท่านเทวา ตอบว่า “ก็สอนให้ผมดูแลรักษาโบราณสถาน แต่ตัวเองมาสร้างอาคารขึ้นบดบังโบราณสถานได้อย่างไร”  เนื่องจากเหตุผลพอฟังได้ผมก็เลยเป็นนายประกันให้ แต่ประเด็นของเรื่องอยู่ตรงที่ คดีจบลงด้วยการไกล่เกลี่ยของศาล ฝ่ายจำเลยยินดีขอขมาลาโทษ ศาลถามฝ่ายโจทก์ว่า “คุณบุหงาย ฝ่ายจำเลยเขาจะขอขมาลาโทษ ฝ่ายโจทก์จะว่าอย่างไร อธิการบดีซึ่งไปศาลมาหลายครั้ง เบื่อแล้ว จึงยินดีให้ขอขมาลาโทษ แต่ขอให้ศาล ห้ามคุณเทวาว่า อย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีก  ศาลตอบว่า “ศาลไม่มีอำนาจจะไปห้ามใครว่าอย่าทำโน่นทำนี่ได้ เพราะเป็นสิทธิของเขา” จบ

ที่เอาเรื่องนี้มาพูดก็เพื่อจะบอกว่า “อีแต้มหรือ น.ส.แต้ม นั้น สุดยอดจริงๆ ศาลยังห้ามใครไม่ได้เลย  แต่ น.ส.แต้ม บังคับให้ พนง.เซ็นเอกสารแนบท้ายสัญญาว่า “เข้าใจดีแล้ว จะไม่ทำอีก”

อีแต้ม,อีอัญหยี๋อี๋เอ๋ย มึงนี่เหิมเกริมเหลือเกินนะ ช่างไม่รู้เลยหรือว่า การกำจัดสิทธิเสรีภาพของคนอื่น ด้วยการให้เขาต้องทำไอ้โน่นต้องทำไอ้นี่ หรือไม่ต้องการให้เขา ทำไอ้โน่น ไม่ให้ทำไอ้นี่นั้น เช่น ข่มขู่ให้เซ็นเอกสารแนบท้ายสัญญาว่า “เข้าใจดีแล้ว จะไม่ทำอีก”นั้น เป็นการทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น ซึ่งไม่ว่าอี 5 หรืออี 6 ที่ไหนก็ทำไม่ได้ เพราะละเมิดกฏหมายรัฐธรรมนูญ เพราะตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  บัญญัญไว้ใน มาตรา 4 ว่า  “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน”  ชัดไหม? อีบ้า 

 แล้วที่จะอ้างโน่นอ้างนี่ก็ไม่ได้นะ  เพราะ  มาตรา 5 ระบุว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทําการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

“ฟ้องแม่งมันเลย” อี 5!

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *