จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (ปล่อยให้มันบ้าไป)

วันอาทิตย์ที่11 ธันวาคม พ.ศ. 2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (ปล่อยให้มันบ้าไป)

11

วันนี้ขอนำคาถา  อุ  อา  กะ  สะ หรือที่เรียกว่า “คาถาเศรษฐี” ซึ่งเป็นคาถาที่เป็นประโยชน์สุขสามัญที่ทุกคนปรารถนากันในชาตินี้  คือ มียศ มีเกียรติและมีไมตรี หรือบาลีว่า (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) อันจะสำเร็จด้วยธรรม 4 ประการ (ป.อ.ปยุตฺโต ) คือ

1.อุ มาจาก อุฏฐานสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพที่สุจริต ในการศึกษาเล่าเรียน และในการทำกิจธุระหน้าที่การงาน รู้จักใช้ปัญญาสอดส่องหาวิธีจัดการ ดำเนินการให้ได้ผลดี

2.อา มากจาก อารักขสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรนั้น ไม่ให้เป็นอันตรายและรักษาการงานไม่ให้เสื่อมเสียไป

3. กะ มาจาก กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนเป็นดนดี ช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุน ไม่คบคนชั่ว และ

4. ส มาจาก สมชีวิตา มีความเป็นอยู่พอเหมาะพอดี เลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หาได้ ไม่ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือยนัก คือ อยู่อย่างพอเพียง และนำหลักธรรมเหล่านี้ มาประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ก็จะสามารถคำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข เมื่อมีความสุขแล้ว จะเป็นเศรษฐีหรือไม่ก็คงจะไม่มีความหมายอีกต่อไป

ที่นำคาถานี้มาบอก เพราะตอนนี้นางแต้มเริ่มอาละวาดหนักด้วยการวางระเบิดเวลาลูกแรกสำหรับทำลายตัวมันเอง ด้วยการประกาศศึกกับพนักงานที่ฟ้องมหาวิทยาลัย ในคดีหักเงินเดือน 1.5/1.7 และศาลได้พิพากษายกฟ้องไปแล้ว ให้พนักงานฯมาทำสัญญาแนบท้าย  โดยอ้างเข้าข้างตัวเองว่า การฟ้องร้องนั้นทำให้มหาวิทยาลัยเสียหาย ถ้าไม่เรียกพวกเรามาทำสัญญา ก็เท่ากับมหาวิทยาลัยปล่อยปะละเลย ก็อ้างไป  สุดแท้แต่ว่า “คนพาล” หรืออีตอแหลจะอ้าง

ส่วนพวกเรา ที่ไม่ได้เป็นคู่ชกกับนางโดยตรง ถ้าไม่สามารถรวมพลังกันขัดขืนได้  ก็ให้ใช้คาถา ข้อ 2  อารักขสัมปทา คือ ต้องรักษาอาชีพการงานอย่าให้เสียหาย ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปขัดขืน ไม่เกิดประโยชน์ มันอยากทำอะไรให้แม่งมันทำไป รอเวลา เพระระเบิดเวลาที่มันวางไว้ ก็จะระเบิดใส่ตัวนางเอง พูดง่ายๆ ก็คือ ตอนนี้ปล่อยให้มันบ้าไป มันจะให้ทำอะไรก็ทำไป “สัญญานั้นเขียนได้ ก็ฉีกทิ้งได้ เมื่อถึงเวลา” ตอนนี้อย่าเพิ่งไปต่อกรกับแม่งมัน! นึกถึงธรรมดาโลกที่ว่า “ไม่ว่าจะเป็นอธิการบดีที่ดี หรืออธิการบดีที่เลวชาติ ต่างก็มีเวลาของมันเอง” คือ “ไปแน่”

ส่วนผู้ที่เป็นคู่ชกโดยตรง มีให้เลือก 2 ทาง คือ หลบหมัดมันให้ได้ หรือ 2 ถ้าไม่มีทางเลือกแบบหญิงกล้า ก็สวนกลับแลกหมัดกับมันเลย

อยู่ได้ให้มันรู้ไป อีหอกหัก!

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *