จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (โดย มนัสฺง่า)

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (โดย มนัสฺง่า)

“ข่าวคราวของไอ้อัปรีซ่า (คณบดีวิทยาการ ม. สารขัณฑ์) ดร.กำมะลอ ที่ใช้วุฒิปลอมนั้น มีความเกี่ยวข้องกับกฏหมายหลายฉบับ คือ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551 มาตรา 8 (10) และ 13 (11) และ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 265 266 และ 267 ทั้ง 3 บทกฏหมายยืนยัน…การใช้วุฒิปลอมที่ไม่ได้รับรองจากสำนักงาน ก.พ. มีความผิด ทำความเสียหายให้กับรัฐและใช้วุฒิปลอมแสวงหาประโยชน์ในทางไม่ชอบ

เคยมีคำพิพากษาฎีกาที่ 657/2563 เรื่อง การปลอมวุฒิการศึกษา (ซื้อวุฒิการศึกษาปลอม) เพื่อสมัครเข้าทำงาน การกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่เป็นความผิดต่อกฎหมาย และมีโทษจำคุก คำพิพากษาส่วนหนึ่งบอกว่า…เป็นการกระทำที่ไม่เคารพยำเกรงต่อกฏหมาย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่มหาวิทยาลัย…….และสหกรณ์…..จำกัด พฤติการณ์แห่งคดีจึงเป็นเรื่องร้ายแรง แม้จำเลยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน มีภาระต้องดูแลบุคคลในครอบครัว หรือ มีเหตุอื่นดังที่จำเลยยกขึ้นอ้างในฏีกา ก็ไม่เป็นเหตุเพียงพอที่จะรับฟังรอการลงโทษ จำคุกให้แก่จำเลยที่ศาลอุทรณ์ภาค 4 ลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี ก่อนลดโทษนั้นเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ออกมาประกาศให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเกี่ยวกับวุฒิปลอมการศึกษา มีความผิด การรับทำเอกสารปลอม และการนำเอกสารปลอมไปใช้ เพื่อการสมัครงาน หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นนั้นล้วนเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งสิ้น (ข้อมูลจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264) ผู้ใดรับทำเอกสารปลอม มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ที่ใช้เอกสารปลอม มีความผิดต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ทำเอกสารปลอม ตามประเภทของเอกสารที่ใช้นั้น ๆ

หากท่านต้องการแจ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสข่าวปลอม สามารถแจ้งเรื่องเข้ามาได้โดยตรงผ่าน ช่องทาง Inbox ของเพจ Anti-Fake News Center https://www.messenger.com/t/101464297954419/

ความผิดของไอ้อัปรีซ่า (คณบดีวิทยาการ ม. สารขัณฑ์) ดร.กำมะลอ เห็นแจ้งแดงแจ๋ขนาดนี้แล้ว ม. สารขัณฑ์ ยังปล่อยให้เชิดหน้าชูตา เกียรติ ศักดิ์ศรีของสถาบันการศึกษาคงไม่เหลือให้น่าเชื่อถืออีกแล้ว หากครู นักเรียนรับรู้เรื่องนี้ จะทำให้เกิดความเสียหายเป็นอันมาก อาจารย์ใช้วุฒิปลอมมาสอน ม. สารขัณฑ์ไม่ตรวจสอบ มินำซ้ำให้ทำหน้าที่เป็นคณบดีคณะวิทยาการเสียอีก แล้วจะเชื่อมั่นได้ยังไงล่ะลูกหลานจบมาจะมีคุณภาพ คุณวุฒิจะได้มาตรฐาน ส่วนนางแต้มและสภา ม. สารขัณฑ์ ปล่อยปละละเลย ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร รู้เห็น ปกปิด ไม่ตรวจสอบ มันก็จะมีความผิดด้วยนะ ตาม มาตรา 157 ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว กรณีสั่งปลดหญิงผู้กล้า..เพราะคำว่า..เธอเอาฉันเข้าห้องควบคุม….ของศาลแค่นั้นคือความโกรธแค้น…เพราะคำว่าสัจจะไม่มีในหมู่โจร..ฉันใด…นางแต้มแห่งมหาลัยสารขัณฑ์ ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ฉันนั้น..

ผศ.ดร La Ph บอกว่า “ที่ ม.สารขัณฑ์เขาเล่าลือกันว่าทั้งดร.กำมะลอและแม่ทูนหัวของเขา ยังยิ้มหน้าระรื่น (และปากปราศรัยใจเชือดคอ) เหมือนกับว่าเรื่อง ดร.กำมะลอไม่ใช่ความผิดอะไร ดีไม่ดีพวกเขาอาจจะกำลังหาทางเอาผิดกับอาจารย์ท่านอื่นๆที่เขาได้ ดร.จริงๆมาด้วยความยากลำบากก็ได้ โทษฐานที่ไม่ทำเหมือนพวกเขา”

มีอีกความเห็นเสริมว่า “เลวได้ใจค่ะ..อย่างน้อยในใจมันก็อายหละค่ะ”

La Ph “ก็ยังดีที่พวกเขารู้สึกอาย…กลัวว่าจะเปลี่ยนจากความอายเป็นความแค้นเหมือนเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาค่ะ”

….

อาจเป็นรูปภาพของ เงิน

27นายสาธิต ผลเจริญ, La Ph และ คนอื่นๆ อีก 25 คน

ความคิดเห็น 10 รายการ

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *