จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (อีบ้าแก้ผ้า)

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (อีบ้าแก้ผ้า)

11

วันนี้ ผศ.ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล บอกว่า “เห็นด้วยอย่างยิ่งกับผู้เขียน ไม่มีใครในโลกที่จะรุ่งโรจน์จนไม่มีวันดับ  เกิดมาแล้ว ไม่ตาย  ตามพุทธวจนะ มีเกิดก็มีดับ มีสุขก็มีทุกข์ #มีรุ่งก็มีร่วง(เขียนเอง) ถ้ายังไม่ทำใจให้ยอมรับ พอถึงวันร่วง ก็จะรับไม่ได้ สติแตกอาจจะบ้า หรือถึงชีวิต มีตัวอย่างในโลกนี้ มากมายให้เห็นมาแล้ว”

ครับ อาจารย์มองในแง่ดี ความจริง นางแต้มนั้น “บ้าอยู่แล้ว” เพราะ “คนบ้า” คือ คนที่เป็นโรคจิตหรือคนวิกลจริต สังเกตได้จากการแสดงออกที่ไม่เป็นไปตามปกติ เช่น พูดหรือหัวเราะคนเดียว ตาลอย หูแว่ว คิดว่าตนเองเป็นคนใหญ่คนโต  เป็นผู้วิเศษ อยู่เหนือกฏหมาย อาจคิดเลยเถิดไปว่าสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ (ระวังแกจะเหาะลงมาจากดาดฟ้าตึง 15 ชั้นนะ) มักมีอารมณ์ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เช่น เมื่อพูดเรื่องเศร้าแต่กลับหัวเราะชอบใจ เป็นต้น ถือเป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น เช่น แก้ผ้าล่อนจ่อนในที่สาธารณะ ร้องรำทำเพลงไปตามถนน พูดเพ้อเจ้อไม่ได้เรื่องราว  ถ้าอย่างนี้ก็ช่างเถอะ เพราะไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่น อยากจะเดินแก้ผ้าก็ตามใจ และก็ไม่มีใครอยากจะดูด้วย แต่เสือกบ้าทำร้ายคนอื่นนี่ซิ มันเลวระยำมาก อีหอกหักเอ้ย!

อย่างเช่นกรณีของหญิงกล้า  นางแต้มบ้าหาเรื่องปลดเธออกจากราชการจนได้ อ้างว่าเธอขาดราชการถึง 117  วัน  แต่ในความเป็นจริงแล้วเธอไม่ได้ขาดราชการ เธอมีหลักฐานครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งพยานเอกสารและพยานบุคคล แต่กรรมการไม่สนใจ  ทำตามนางแต้มสั่งเท่านั้น ไอ้จัญไร!

และตอนนี้นางแต้ม กำลังตามล้างตามเช็ด ทำหนังสือถึงหญิงกล้า เรียกคืนเงินเดือนและเงินเพิ่มประจำปี ที่รับไปแล้ว ประมาณแสนกว่าบาท ภายใน 15 วัน โดยอ้างว่าไม่มีสิทธิ์ เป็นลาภที่มิควรได้ ทำให้ทางราชการเสียเปรียบ

กรณีนี้ หญิงกล้าได้รับเงินเดือนและเงินเพิ่มจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยชอบ ถือว่าได้รับไปตามสิทธิ์โดยชอบธรรม เป็นลาภสุจริต เพราะได้ปฏิบัติงานเป็นปกติ และเชื่อว่า หญิงกล้าคงจะมิอาจปฏิบัติตามคำสั่งได้  เพราะกรณีนี้อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ และเตรียมดำเนินการในศาลปกครอง และศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อรักษาสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย

“555 จะมาสั่งเอาตามอำเภอใจได้ไง อีบ้า! อยากได้ก็ไปฟ้องเอา จะจ่ายเมื่อศาลสั่งเท่านั้น”

“คนแบบนี้สมควรไปอยู่เรือนจำ หรือยัง?” ครับผม

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *