จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (อีหอกหัก)

วันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (อีหอกหัก)

30

ไม่ว่าใคร เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้มีอำนาจ ก็ต้องหาทางต่อสู้ทุกวิถีทางทั้งนั้น จะอยู่เฉยได้อย่างไร  อย่างเช่นกรณีของหญิงกล้า เธอถูกนางแต้ม อธิการบดี ม. สารขัณฑ์ กล่าวหาว่าเธอขาดราชการ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสอบต่อเนื่องกันมาหลายคณะ ซึ่งแต่ละคณะก็ได้ทำการสอบสวน ซึ่งหญิงกล้าก็ได้แสดงหลักฐานยืนยันว่าเธอมิได้ขาดราชการแต่อย่างใด แต่ข้อโต้แย้งของเธอนั้นได้รับการพิจาณาหรือไม่ เธอก็ไม่ทราบ เนื่องจากคณะกรรมการมิได้แจ้งให้ทราบ สุดท้ายสิ่งที่เธอทราบคือ คำสั่งของนางแต้มที่สั่งปลดเธอออกจากราชการ

สิ่งแรกที่เธอต้องทำก็คือ ทำเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มหาวิทยาลัย  แต่ปรากฏว่าเธอไม่มีเอกสารอะไรเลย ที่แสดงให้รู้ว่าเธอไม่ได้รับความเป็นธรรม ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนแต่ละคณะก็ไม่มี และคณะกรรมการแต่ละคณะ ได้พิจารณาข้อโต้แย้งของเธอหรือไม่อย่างไรก็ไม่รู้  เธอมีแต่เพียงคำสั่งปลดออกจากราชการเท่านั้น

ดังนั้น เธอจึงต้องทำหนังสือ ขอสำเนาเอกสารพร้อมการรับรองสำเนาเอกสาร ซึ่งมีทั้งหมดถึง เจ็ดร้อยกว่าหน้า ซึ่งเธอต้องจ่างเงินเป็นค่าทำเนียมสำเนาเอกสารเหล่านั้น เกือบครึ่งหมื่นบาท  คือ เอกสารแผ่นๆละ 1 บาท  ค่าลายเซ็นรับรองเอกสารแผ่นละ 5  บาท ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดของเอกสารทางราชการ ความจริงค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารนั้น จะคิดเท่าไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน แต่ไม่เกินอัตราที่กฏหมายกำหนด  ตรงนี้เป็นเรื่องของการแสดงน้ำใจ แต่ช่างเถอะก็ไม่ว่ากัน “ทีมึงกูไม่ว่า ทีข้า มึงอย่าโวย” นะจะบอกให้

การแสดงน้ำใจต่อกันนั้น เป็นวัฒนธรรมอันดีของคนไทยมาเป้นเวลาช้านานแล้ว ผมนั้นได้รับความเมตตาเสมอจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อโดนเรียกตรวจ  เนื่องจากเผอขับรถฝ่าผืนกฏจราจร ส่วนใหญ่ก็จะว่ากล่าวตักเตือน ถ้าต้องปรับ ก็แค่ 100 บาท หรือไม่ก็ 200 บาท ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  ไม่เคยโดนปรับสูงสุดเท่าที่กฏหมายกำหนดเลย  อันนี้เป็นการแสดงน้ำใจต่อกัน

เรื่องนี้สรุปได้ว่า ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ในปัจุบันโดยเฉพาะนางแต้มนั้น แล้งน้ำใจ และโหดเหี้ยมทารุณมาก ผิดถูกอย่างไรไม่สน จะต้องเอาให้ถึงตายให้ได้ ไม่ว่าครูบาอาจารย์หรือนักศึกษา เพราะอะไรหรือ? ก็เพราะพวกมึงเสือก “ผิดใจกู”

ขออุทานบำบัดหน่อยเถอะ “อีหอกหัก! ”

….

หมายเหตุ : วันนี้วันหยุดราชการยาวครับ แต่คณะกรรมการสอบวินัยสารขัณฑ์เรียกอาจารย์และพนักงานไปประชุมแจ้งข้อกล่าวหาความผิดวินัย พ่อคุณแม่คุณ “ขยันกันจริง”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *