จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (เลือดเดือด) 

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน  2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (เลือดเดือด) 

17

เรื่องการหักเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 1.7/1.5 หรือที่ผมเรียกว่า เป็นการปล้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น อาจเป็นอย่างที่ เลย์- เลย- เลย เพื่อน fc ว่า “มรภ.ในภาคอิสานก็ทำตามๆ กัน โดยถือว่าสภามหา’ลัย มีอำนาจออกระเบียบเพื่อบริหาร (หัก) เงินก้อนนี้ได้” 

หรือย่างที่ ผศ.ดร. La Ph  ว่า “มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งมหาวิทยาลัยในกำกับและที่เป็นส่วนราชการเขาจ่ายเงินเดือนเต็มอัตราตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเชื่อว่าการให้ค่าตอบแทนสูงแก่บุคลากรทุกฝ่ายจะส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษา เพราะทำให้ได้อาจารย์และพนักงานที่เป็นคนดี-คนเก่งเข้ามาทำงาน ซึ่งคิดว่าที่สารขัณฑ์น่าจะเป็นสถาบันที่กำหนดอัตราเงินเดือนต่ำที่สุดในประเทศ…จึงอยากฝากทั้งสภาและผู้บริหารว่าถ้าท่านอยากพัฒนามหาวิทยาลัยและอยากเห็นมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูง ท่านต้องใจกว้างจ่ายเงินเดือนเต็มอัตรา ส่วนสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆก็ต้องนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาจัดให้อาจารย์และพนักงานตามความเหมาะสม ไม่ใช่นำเงินรายได้ที่ควรจะนำจัดเสริมเป็นสวัสดิการให้อาจารย์และพนักงานไปจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆแบบเป็นเบี้ยหัวแตกให้กับผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการแล้ว เพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จำเป็นแล้ว ยังสามารถตัดวงจรอุบาทว์ของการสืบทอดอำนาจได้อีกทางหนึ่ง”

แต่คม หักศอก เห็นว่า เรื่องนี้เป็นสันดานของพวกหิวเงิน ที่ตีความกฏหมายเพื่อประโยชน์ตน ด้วยสถานะที่เหนือกว่า คือ เป็นหัวหน้าหน่วยงาน  ที่กำหนดเงื่อนไขกับผู้ที่ด้อยกว่าคือ ผู้มาสมัครทำงาน ซึ่งไม่มีทางเลือก ทุกครั้งที่ผมเขียนเรื่องนี้ ในหูผมจะก้องด้วยคำพูดของไอ้เวรตะไล kovid  อดีตหัวหน้าหน่วยงาน และหูผมบอดก็เพราะไอ้ชั่วนี่แหละ “เราจ่ายให้ได้แค่นี้แหละ ถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ต้องไปที่อื่น” มันเป็นคำพูดคนเลวที่กลั่นกรองมาจากสันดานดิบที่ชั่วร้ายของหัวใจที่ดำมืด ดูถูกเหยียดหยาม กักขฬะ ชั่วร้ายจริงๆ และความชั่วร้ายนี้เป็นมรดกตกทอดที่เจ็บปวดมาจนปัจจุบัน ที่ชั่วร้ายยิ่งกว่า และกำลังพัฒนาไปสู่ความความชั่วร้ายที่สุด ตามสันดานดิบของพวกหิวกระหายเงินทั้งหลาย  ทั้งๆที่เงินนั้นไม่ใช่เงินของแม่งมันซักหน่อย

เรื่องปล้นเงินเดือนพนักงาน 1.7/1.5 คิดอย่างไรก็ผิดครับ หักเงินเขามาจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการหรือค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษไอ้เปรตเอ้ย! แม่งมึงคิดได้ไง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *