จิปาถะ เรื่องสั้น อีแสบ (ซื่อบื้อ)

วันศุกร์ที่ 24  กันยายน  2564 (กรอบบ่าย)

จิปาถะ เรื่องสั้น อีแสบ (ซื่อบื้อ)

24                    

วันที่  24 กันยายน 2564  เป็นวันมหิดล : วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” วันที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศให้หยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 

แต่ปรากฏว่าที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ก่อนหน้านี้ ได้มีหนังสือเวียนในไลน์ ส่งข้อความสั้นๆของ นางแต้ม อธิการบดีผิดพิมพ์ ความว่า “อธิการขอแจ้งให้ทราบนะคะ ศุกร์ที่ 24  กันยายน มหาวิทยาลัยเปิดทำการตามเป็นปกติ ให้เป็นวันที่มีการสอบปลายภาคของนักศึกษา 1/64 ตามตารางการสอบค่ะ ช่วยแจ้งด้วยนะคะ” หนังสือนี้ได้สร้างความงุนงงให้กับทั้งนักศึกษาและครูบาอาจารย์ มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่า “นางใหญ่จริงๆ ใหญ่ใน ม.”

แต่ในช่วงเย็น นางก็กลับลำ ไม่รู้ใครไปเตือนหรือเปล่า จึงมีคำสั่งใหม่ออกมา ความตอนหนึ่งว่า “เนื่องด้วยรัฐบาลมีมติให้วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษา1/64 ดังนี้” …

สรุปว่า นางซื่อบื้อ ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยจริงๆ ที่แรกก็คิว่าจะแน่ แต่ที่ไหนได้แน่ไม่จริง  

อาจกลัวเด็กจะถล่มเอาก็ได้ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *