จิปาถะ เรื่องสั้น อีเปรต (รากงอก)

วันอังคารที่  1  กุมภาพันธ์  2565

จิปาถะ เรื่องสั้น อีเปรต (รากงอก)

1

“ราก” เป็นส่วนประกอบของพืชทำหน้าที่สำคัญ คือ “ดูด”  น้ำและแร่ธาตุ “ลำเลียง” น้ำและแร่ธาตุรวมทั้งอาหารที่สะสมไว้ในรากขึ้นไปเลี้ยงลำต้นและ “ ยึด” เกาะดินหรือสิ่งอื่นๆเพื่อไม่ให้ต้นล้ม และสร้างฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติมโต

ส่วนนางแต้มหรือตัวละครของผม หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ นางไม่ใช่พืช นางจึงไม่มีรากอย่างพืช แต่มีรากที่เรียกว่า “รากเหง่า” คือ มีที่มาที่ไป มีเทือกเถาเหล่ากอ  ต้นตระกูล นางไม่ใช่คนสารขัณฑ์ แต่นางมาจากเมืองพริบพรี มาตั้งรกราก มีอาชีพเป็นอาจารย์ที่ ม.สารขัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2520 อยู่จนเกษียณ และเป็นอธิการทั้งเถื่อนและไม่เถื่อนอีก 12 ปี รวมเวลาประมาณ กว่า 45 ปี เรียกว่าอยู่นานจน “รากงอก”

คำว่า “รากงอก” เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานาน เช่น นั่งนานจนรากงอก ซึ่งถือกันว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี เพราะทำให้เกิดโรคหลายชนิด เช่น โรคออฟฟิศซินโดรม หรือโรคปวดไหล่ ปวดคอ ปวดหลัง และโรคเบาหวาน  โรคอ้วน  หัวใจวาย  มะเร็ง อายุสั้น

ส่วนนางแต้มนั้น อยู่ทำงานนานจนรากงอก และมีพฤติกรรมแบบพืช  คือ ดูด ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง โล่รางวัล ฯลฯ ลำเลียง สิ่งที่อยากได้ไปสู่ญาติพี่น้องบริวาร  ส่วนรากก็ทำหน้าที่ชอนไชยึดติดกับองค์กรและตำแหน่งอธิการ มีลักษณะคล้ายต้นสะปง หรือต้นสำโรง ที่มีรากชอนไชยึดเกาะติดองค์ปราสาทตาพรหม เมืองเสียมเรียบ กัมพูชา จนไม่สามารถนำออกจากกันได้ ถ้าเอาออกต้นไม้ก็ตาย ปราสาทก็พัง ฉะนั้น ถ้าไม่อยากเป็นแบบปราสาทตาพรหม ต้องรีบจัดการถอนรากถอนโคนโดยเร็ว หากปล่อยไว้ มหาวิทยาลัยก็จะพัง

เรื่องนี้ ผศ.ดร. La Ph บอกว่า “หลังเกษียณอยู่ในตำแหน่งอธิการและรักษาการมาแล้ว 9 ปีกว่าๆ (ถ้าอยู่ครบวาระนี้อีกก็จะรวมเป็นเวลา 13 ปี) และก่อนเกษียณอายุราชการได้ทำงานในตำแหน่งอาจารย์ (เป็นผู้บริหารในบางช่วง) รวมเวลาประมาณ 35 ปี “แสดงว่าจะใช้ชีวิตและรับผลประโยชน์จากมหาวิทยาลัยไปรวม 48 ปี…ช่าง Amazing จริงๆ” ลองคำนวณผลประโยชน์ดูว่าจะเป็นตัวเลขประมาณเท่าไหร่?? และรากงอกไปถึงไหนแล้ว?? บางอาชีพมีระเบียบให้สามารถปฏิบัติงานอยู่ในที่ทำงานนั้นๆได้เพียง 1 ปี และไม่สามารถย้ายกลับมายังที่ทำงานเดิมได้อีกไม่ว่าจะเปลี่ยนตำแหน่งก็ตาม ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาและรากงอกจนถอนไม่ออก”

ส่วนผู้สันทัดกรณี ย้ำว่า “อีกไม่นานต่อจากนี้ไปนางแต้มก็จะไปอยู่ในเรือนจำ เป็นระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับเป็นรักษาการอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ประมาณ4ปีเศษ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *