จิปาถะ เรื่องสั้น อีเปรต หกห้า (ลาภทุจริต)

วันอาทิตย์ที่ 13  มีนาคม  2565

จิปาถะ เรื่องสั้น อีเปรต หกห้า (ลาภทุจริต)

13

วันนี้มีนา จัน มาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไร เขาบอกว่า “เรื่องที่ 2 เป็นหนังสือตั้งแต่ปี 2561 ของ สกอ.ถึง ม.เมืองสี่แคว  เรื่อง “การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้รักษาการอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในวาระผู้รักษาการอธิการบดีตามคำสั่งคณะ คสช. ที่ 37/2560 ฉันจะว่าตามความเข้าใจของฉันนะ ผิดถูกไม่รู้  เรื่องมีอยู่ว่า มีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง ได้เสนอขอกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งเพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี ได้รับเงินประจำตำแหน่งเกินกว่า 6 เดือน ตามคำสั่ง คสช. 37/2560

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ได้มีการประชุมกัน สรุปว่า คำสั่ง คสช. กำหนดเฉพาะการยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีในระหว่างการดำเนินการสรรหาอธิการบดีไว้เท่านั้น มิได้มีการกำหนดเรื่องการให้ได้รับเงิน ประจำตำแหน่งไว้เป็นอย่างอื่น ดังนั้น การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับแต่งตั้งในวาระของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามคำสั่ง คสช. จึงยังคงต้องถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้แจ้งซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้ “ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้ใด้รับเงินประจำาแหน่งได้จนถึงวันที่พ้นจากหน้าที่ดังกล่าว แต่ไม่เกิน 6 เดือน ตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ”

พูดจบ มีนา จัน ส่งหนังสือให้ คม หักศอก นี่หนังสือ  แก่ไปอ่านเอาเองแล้วกัน แต่ฉันอยากถามแกว่า “รักษาการอธิการ รองอธิการ และ ผู้ช่วยทั้งหลายที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์นั้น  พวกเขาเบิกเงินประจำตำแหน่งกันอย่างไร เบิกไปตามระยะเวลาที่รักษาการ 180 วัน หรือว่าเบิกไปตลอด  4 ปี ที่รักษาการอธิการบดี?”

“ฉันไม่รู้ และไม่สนใจด้วย เรื่องของลาภ “ลาภใครลาภมัน” ขอให้ลาภนั้นได้มาโดยสุจริตก็แล้วกัน เพราะฉันมั่นใจว่า เงินหลวงนั้น “ศักดิ์สิทธิ์” ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ใหม่ ใครได้ไปโดยไม่สุจริต ก็ต้องคืนหลวง หรือไม่ก็ต้องมีอันเป็นไป”

“ฉันอยากให้แกขอให้ อาจารย์หรือพนักงานฯ ทำหนังสือสอบถามสภามหาวิทยาลัยดูหน่อยซิ?” 

“ไอ้บ้าเอ้ย! ขืนถามไปก็โดนฟ้อหมิ่นประมาทนะซิ  คราวที่แล้วถามเรื่องสถานภาพของนางแต้ม โดนฟ้อง เรื่องยังไม่จบเลย  แกอยากรู้ก็ไปถามเขาเองซิ”

“สู้กับคนโง่สู้กับสิงโตดีกว่า”

…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *