จิปาถะ เรื่องสั้น อีเปรต หกห้า (เลวระยำ)

วันศุกร์ 11  มีนาคม  2565

จิปาถะ เรื่องสั้น อีเปรต หกห้า (เลวระยำ)

11

พระพุทธศาสนาสอนว่า “มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา” แปลว่า ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ

เรื่องของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ที่วุนวายไม่จบสิ้นเสียทีนี้ เกิดขึ้นจากเราได้ผู้บริหารใจชั่ว ใจไม่ดี ไม่มีเมตตาธรรม ทั้งนางแต้ม อธิการบดี นายสุชี๋ นายกฯ กรรมการสภาทั้งหลายนั้น เลวระยำที่สูดดดดดดดดดดดด

เรื่องผู้บริหารนี่ ผศ.ดร. ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล บอกว่า “ตำแหน่งผู้บริหารองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สมัยก่อนมีกรมกำกับ คนที่สนใจเป็นผู้บริหารก็จะเข้ากรมบ่อย การคัดเลือกเขาก็ดูคุณสมบัติหลายอย่าง และถ้าใครบริหารแบบมีปัญหา จะจริงหรือเท็จ ก็จะมีคณะจากกรมมาสืบหาหลักฐาน ถึงไม่ได้ทำอะไรผิด แต่ถ้าบริหารแล้ว บุคลากรในองค์กรไม่พึงพอใจ ก็จะถูกย้ายไปรับตำแหน่งที่อื่น

ใครที่อยู่ในอำนาจ ปีที่10 มีปัญหาทุกคน เพราะคนเริ่มเบื่อหน่าย ยิ่งอยู่นานความไม่พึงพอใจก็สูงเป็นธรรมดา แต่ดีนะ มีคนรับเรื่องร้องเรียนและมาสอดส่องพฤติกรรมผู้บริหารก่อน

แต่ปัจจุบัน เปลี่ยนไป ให้แต่ละแห่งมีอำนาจคัดเลือกผู้บริหารเอง ความจริง หลักการ ระเบียบ

กฏเกณฑ์ที่เขาเขียนกำหนด ดีนะ คำว่าสรรหาน่ะ เขามีไว้สำหรับคนดี คนเก่งบางคน ไม่อยากเสนอตัวให้คนเลือก การสรรหามีความหมายให้ บุคลากรในองค์ไปสรรหาคนดี คนเก่งมาบริหาร ด้วยการเสนอชื่อเข้าไปให้ คณะกรรมการคัดเลือก ส่วนใหญ่คนที่ได้รับการคัดเลือก จะเป็นคนได้คะแนนสูงสุด ซึ่งแสดงว่าคนนิยมมาก ได้เป็น ไม่กลับหัวกลับหาง หรือตะแคงข้างแบบที่เรารู้ๆ

กันในปัจจุบัน แต่พี่ไทยเราเก่งเรื่องเปลี่ยนแปลงกฏ ระเบียบให้เข้ากับ ผลประโยชน์ตนเองและพรรคพวก ถึงจะแลบออกจากกฏใหญ่ที่เขาวางไว้ก็เถอะ การสรรหาบ้านเราก็เลยออกมาอย่างที่เห็นๆ ต่างประเทศนะ คน ถ้าไม่เก่งจริง ไม่ดีจริง เขาก็จะปฏิเสธที่จะรับการเสนอชื่อเพิ่อสรรหา

เขามีหิริโอตัปปะสูง ว่างั้นเถอะ #เรื่องจริงที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ย

ส่วน ผศ.ดร.La Ph บอกว่า “เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ..ปัจจุบันได้ให้อำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่สภาสถาบัน ถ้าอธิการที่ฉลาดแกมโกงก็จะหาวิธีดึงเอาสภามาเป็นพวกด้วยเล่ห์กลต่างๆอย่างที่เห็นๆกันอยู่ สภาจึงหลงบทบาทตนเองแทนที่จะควบคุมการทำงานของอธิการและผู้บริหารกลับอยู่ภายใต้อำนาจของอธิการและพวก จะทำอะไรก็ต้องรอใบสั่งทำให้ขาดการควบคุมดูแลสถาบัน ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจ ผู้บริหารทุกตำแหน่งก็เป็นคนที่อธิการเลือกเองโดยตรง แมัว่าตามกฎหมายจะมีการสรรหาและมีขั้นตอนการคัดสรรผู้บริหารระดับหน่วยงานอย่างมีระบบ แต่พอเอาเข้าจริงก็เป็นไปตามใบสั่งอีกเหมือนเดิม ทำให้ได้สภาและผู้บริหารทุกตำแหน่งมาจากอำนาจของคนๆเดียวโดยปริยาย

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *