จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (headache)

วันพุธที่  25  สิงหาคม  พ.ศ. 2564

จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (headache)

25

เมื่อวานนี้ มีคำถามทิ้งท้ายว่า สภามหาวิทยาลัยกำแพงมณีมีปัญหาอะไร ถึงไม่รับรองรายงานการประชุมการสรรหาอธิการบดีและการแต่งตั้งรักษาการแทนอธิการบดี  แต่ไม่มีคำตอบ เพียงแต่เว้นว่างไว้  อาจตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ พอดีวันนี้ ผู้สันทัดกรณีมาตอบให้อย่างชัดเจนว่า  “พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 83″ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย”

การรับรองรายงานการประชุมในวาระการสรรหาอธิการบดีและการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี ที่ยังรับรองไม่ได้ก็เพราะ “ไม่ยอมบันทึกคำคัดค้านไม่เห็นด้วยของฝ่ายเสียงข้างน้อย”

ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดกับกฎหมาย วิ. ปกครอง ต้องยกเลิกมติที่ประชุม ถ้าบันทึกตามที่เสียงข้างน้อยคัดค้านก็ผิดกฎหมายอาญาต้องติดคุก จะเลือกเดินทางไหนดี ปอสิต ช่วยคิดที สมโมและครก ปวดหัวหมดแล้ว”

จากที่นำเสนอมาสรุปได้ว่า กรณีการสรรหาอธิการบดีและการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีของสภามหาวิทยาลัยกำแพงมณี มาถึงทางเลือกที่สภาฯจะต้องตัดสินใจว่าจะไปทางไหนดี คือ

ทางเลือกที่หนึ่ง สภาฯยุติปัญหาด้วยการยกเลิกมติ  และพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีกันใหม่ เพื่อจัดการสรรหาอธิการบดีให้ถูกต้องตามระเบียบ  มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใส โดยประชาคมมีส่วนร่วม เสนอชื่อผู้ที่รับการสรรหาเพื่อโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยก็จะกลับเข้าสู่โหมดปกติ ทุกคนมีความสุข

ทางเลือกที่ 2. สภาฯดันทุรังต่อไป โดยรับรองรายงานการประชุม เป็นผลให้คุณปอสิตได้เป็นรักษาการแทนอธิการบดี(เถื่อน) สภาเสนอชื่อเธอเพื่อขอโปรดเกล้าฯ ตาม เอ็ม โอ ยู ที่ทำไว้กับสปอนเซอร์ใหญ่  เป็นการนำมหาวิทยาลัยเข้าสู่โหมดวิกฤต แบบเดียวกับมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ คือ “หน้าหนาหน้าด้าน” ผลที่ตามมาก็ คือ จะมีการประท้วงกันไม่หยุดหย่อน  ทั้งสองฝ่ายจะหาทางจับผิดกันอยู่ตลอดเวลา จะมีเรื่องร้องเรียนกระทรวง อว. แจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ. ฟ้องศาลปกครอง ฟ้องศาลคดีอาญาทุจริต กันอย่างต่อเนื่องยาวนาน  และสุดท้ายทั้งสภาฯและคุณปอสิตก็จะพบจุดจบแบบเดียวกับสภาฯและนางแต้มแห่ง ม.สารขัณฑ์  คือ “ติดคุก” เหมือนกัน

และที่สำคัญมากก็คือ จะมีแต่เสียงก่นด่าและสาปแช่งให้ตกนรกหมกไหม้ทุกคืนวัน นานเข้าก็จะตกนรกไปจริงๆ เอวัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *